עץ קזוארינה בוגר הנטוע בכניסה לשכונת גאולים – ניצל מכריתה: ערר ועד שכונת גאולים, למנוע כריתת עץ קזוארינה בוגר הנמצא צמוד לאתר ההנצחה לפעולת התגמול בקלקיליה – התקבל.
העץ בפינת ההנצחה בכניסה לשכונההעץ בפינת ההנצחה בכניסה לשכונה
העץ בפינת ההנצחה בכניסה לשכונה
(צילום: פרטי)
תושבים מגאולים ראו פעילות במסגרת הנ.ת.צ בנתיב היציאה מגאולים. לשאלתם נאמר שעץ קזוארינה בוגר ייכרת בגלל שמפריע לביצוע נתיב פניה ימינה לויצמן. התושבים הציגו לפועלים במקום התנגדותם. יותר מאוחר התברר שאגרונום העיריה המליץ על הכריתה, והוגשה בקשה לפקיד היערות לכריתת העץ.
מדובר בקבוצת עצים מרשימים, שבגלל חפירה בעומק 40 ס"מ ליד העץ, התבקשה בקשה לכריתה. התושבים התארגנו, לאחר שהבינו שמשמר האילנות לא יגיש ערר, והגישו ערר.
פקיד היערות קבל הערר החליט שרישיון הכריתה בוטל וקבל עמדת התושבים. כמו כן החליט שכל עבודות הבניה והפיתוח בסמוך לעץ זה תעשנה בליווי אגרונום מומחה.
חבר מועצת העיר פנחס כהנא מסביר: "העירייה לא שמה שלט ליד העץ המיועד לכריתה שמודיע על כוונה זו, וזאת בניגוד לנוהל החדש. בסקר העצים שנעשה לקראת פעילות ביצוע הנ.ת.ץ העץ סומן לשימור. מדובר באחד מהמקרים הבודדים בעיר שתושבים, ולא במסגרת משמר האילנות הגישו ערר כנגד כוונה לכרות עץ בוגר. זו זכותם. תמכתי במניעת הכריתה וגם השתתפתי במפגש עם פקיד היערות. כל הכבוד לתושבים. מקווה שהשילוט שיוצב ליד עץ או קבוצת עצים המיועדים לכריתה, יביא לערנות וקורא לתושבים להצטרף למשמר האילנות".