מתנדבי הארגון מחלקים חמגשיות
תפילות וניחום אבלים בזום
יאיר פרץ בניידת מד"א
מיקי ואורית ארמן