כל הכותרות
הבחירה הישראלית שלי
תוכן בשיתוף עם הגורם המפרסם, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
צוות הנשים במלר"ד המרכז הרפואי מאיר
מוגש מטעם מרכז רפואי מאיר
נשות כללית שרון-שומרון
מוגש בשיתוף כללית מחוז שרון שומרון