לאחר שהתחייבה בחודש מרץ השנה כי מדובר בפתרון זמני, החליטה ועדת המשנה לתכנון ולבנייה בעיריית כפר סבא לאשר שימוש חורג בחניון לבאי בית העלמין "פרדס חיים" (המכונה גם "חניון המשולש"), ולהסב אותו לכדי חניון אוטובוסים ועמדת שטיפה לאוטובוסים, לתקופה של שש שנים.
חניון האוטובוסים | צילום: אסף פרידמןחניון האוטובוסים | צילום: אסף פרידמן
חניון האוטובוסים | צילום: אסף פרידמן
(חניון האוטובוסים | צילום: אסף פרידמן)
על פי התכנון המקורי, יועד החניון לקום באזור התעשייה 50. אך על פי ההנחיות המרחביות, יש להסדיר צומת מרומזר בכניסה לאזור התעשייה, ורק לאחר מכן ניתן יהיה להתחיל לקדם את בניית החניון במקום. כעת, עולה החשש, כי החניון יביא להחרפת עומסי התנועה בשכונה ולמצוקת חניה בקרב המבקרים בבית הקברות שבמקום.
פנחס כהנא, חבר מועצת העיר, הביע את התנגדותו הנחרצת להקמת החניון הזמני סמוך לבית העלמין: "זה תהליך לא נכון. יש מערכת של תכנון. יש מקום לעשות את החניון באזור התעשייה. למה צריך שש שנים להסדיר רמזור? זה חוסר אחריות. גם ככה הכביש ליד בית הקברות עמוס מאוד, והפנייה שמאלה היא בלתי אפשרית. לפעמים אני מגיע לאזכרה ועומד חצי שעה בפקק".
כהנא מעלה טענות בדבר התנהלות העירייה בנושא: "עוד כשהתחילו לעבוד, כתבתי לראש העירייה רפי סער, שאסור לעשות שם תדלוק ותחנת שטיפה. אמרו לי שזה בסדר. עכשיו הם הגישו בקשה לשימוש חורג. העירייה עשתה מעשים בלי שיש לה היתר לכך, ורק עכשיו היא פונה לוועדה. אין שום סיבה שמי שבא לבית קברות יצטרך להתמודד עם מצוקת חניה, ולעבור בין גדרות התחנה. אם הרמזור זה מה שחסר — אז שילחצו להקים אותו".
בפרוטוקול הישיבה נכתב, כי לא תקום במקום תחנת תדלוק, אך כהנא סקפטי: "מה את חושבת, שיבואו אוטובוסים בלילה ולא יתדלקו? ברור שיתקינו שם משאבה".
מעיריית כפר סבא נמסר: "החניון המדובר יוקם באזור התעשייה החדש. מדובר באזור בלי בעיות תנועה, בניגוד למה שנטען. הקמת החניון תלויה באישור ובמימון משרד התחבורה".