"לראשונה מאז שנוסדה העיר, הכנת התקציב נעשתה על ידי אדם אחד, בלי להתייעץ בכלל בציבור ובנבחריו", כך טענה בשבוע שעבר חברת מועצת העיר כפר סבא, הדר לביא, בפוסט שפירסמה. "עד השנה, התקציב נבנה על ידי ראש העירייה, הוצג בצורה מעמיקה לנבחרי הציבור, ועל בסיס הערותיהם נבנתה טיוטת תקציב, והובאה לאישור מועצת העיר. אדוני ראש העירייה, לא מכינים תקציב לבד".
לטענתה, ראש העיר רפי סער מידר את מחזיקת תיק החינוך, ד"ר אסנת ספורטה, מתהליך בניית תקציב החינוך; לא איפשר לחברי מועצת העיר להיפגש עם הגזבר; הציג את התקציב בוועדת הכספים לאחר פרסום הטיוטה בעיתונות, ויצא בהצהרות על התקציב לפני שהוא מאושר.
רפי סער והדר לביא | צילומים: ראובן קופיצ'ינסקי, פרטירפי סער והדר לביא | צילומים: ראובן קופיצ'ינסקי, פרטי
רפי סער והדר לביא | צילומים: ראובן קופיצ'ינסקי, פרטי
(רפי סער והדר לביא | צילומים: ראובן קופיצ'ינסקי, פרטי)
"לצערי, התקציב נבנה במחשכים", אמרה לביא ל"ידיעות השרון". "השאלה הגדולה היא, מאין מגיעות ההכנסות שעליהן בונים כמקור לכל ההוצאות. אנחנו רוצים דיון רציני ואמיתי בתקציב. לא רוצים ראש עירייה שמחליט לבד. את תוכנית החינוך האסטרטגית צריך להביא לאישור מועצת העיר, ולא מכנסים ועדה שלא קיימת לאישור פרויקטים נדל"ניים".
לטענת לביא, ראש העירייה פועל בהעדר שקיפות מוחלט: "שקיפות זה לא רק לשדר ישיבה בפייסבוק, זה לשקף את היומנים שלך לציבור. שקיפות זה להגיד את האמת לכולם. שיתוף ציבור זה לא רק לשאול אותנו איך לקרוא לאזור התעשייה החדש, אלא לספר לכולם מה בדיוק עומד לקום שם... שיתוף ציבור זה להקשיב, באמת, ולהיות פתוח לשינויים בנושאים המהותיים העומדים במוקד קבלת ההחלטות בעיר — לא איזו דמות תעטר את רכבי הניקוי העירוניים. שיתוף ציבור זה לא לספר שהציבור החליט שתהיה עדלאידע, אירוע שהנחֵיתָ לערוך עוד לפני שעשית על זה סקר פופוליסטי בפייסבוק. כולי תקווה, שתתייחס באותה הרצינות לדמוקרטיה שלנו.
מהעירייה נמסר בתגובה: "העבודה המוניציפלית לרבות הכנת תקציב היא מלאכה קשה, אשר ללא ניסיון וללא כל הבנה בתחום יכולה להיראות מורכבת והחששות בהקשר זה מובנים. התהליך מתבצע בצורה מקצועית והשבוע התקיימו דיונים ארוכים בנוכחות חברי המועצה וחברי ועדת הכספים. לאחר סיכום ההמלצות וההערות, תובא המלצת ועדת הכספים לאישור מועצת העיר כמתחייב בחוק".