חברי האופוזיציה במועצת העיר כפר-סבא, שלחו לראש העיר רפי סער מכתב דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין, לאור "דאגה לאיתנותה הכלכלית של העירייה ובשל אחריותם של חברי המועצה לחוסנה הכלכלי וליכולתה של העירייה למלא את המחויבויות שלה כלפי ציבור". זאת לאחר שהבקשה ששלחו בתאריך ה27.2 לכינוס ישיבה אינה נענתה.
עיריית כפר סבאעיריית כפר סבא
עיריית כפר סבא
(צילום: איתמר רותם)
הנושא הראשון שבו מבקשים החתומים לדון בסדר היום, הוא העיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת 2020. נכון לעכשיו, סוף חודש מאי, טרם הועבר תקציב עירוני שנתי. "זו הפעם הראשונה לפחות ב-20 שנה האחרונות שלעיר אין תקציב בשלב זה של השנה", נכתב, "הצעת התקציב הנוכחית איננה שונה מהותית מההצעה הקודמת ומזו שקדמה לה הקטנת ההוצאות הצפויות נובעת בעיקר מביטול ארועים והשבתת מערכת החינוך. אין בתקציב בשורה אמיתית להתמודדות ארוכת טווח עם השלכות הקורונה על אף הצפי לפגיעה ארוכת טווח בגידול הצפוי בהכנסות העיריה". החתומים מבקשים להעלאות להצבעה את ההצעה הבאה: "ראש העיריה וגזבר העיריה יציגו למועצת העיר תכנית לצמצום החוב העירוני, תוך התחשבות בהשפעות הכללכיות של משבר הקורונה על התקציב העירוני בפרק זמן של 14 ימים מיום זה".
הנושא השני הוא כינון תכנית עירונית להכשרת Case Managers לליווי משפחות של ילדים עם מוגבלויות. במסגרת התוכנית, יוכשרו הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, בשיתוף עם מוסד אקדמי, לשמש כ Case Managersוילוו הורים אחרים לילדים עם צרכים מיוחדים. לאחר סיום ההכשרה, תעסיק עיריית כפר סבא את בוגרי התוכנית בהיקף של רבע משרה כמלווים של משפחות כפר-סבאיות. על פי ההערכה התקציבית, מתוכננת התוכנית לעלות כ120,000 ₪ לקופת העירייה.
הנושא השלישי הינו "קריטריונים לתמיכות עיריית כפר סבא". בכל שנה, מעבירה העירייה תמיכות ישירות על סך 6 מיליון שקלים, וזאת לצד תמיכות עקיפות כגון הנחה בארנונה. לפי הצעת ההחלטה, "תוקם ועדה עם נציגי חברי מועצת העיר, נציגות שווה לקואליציה ולאופזיציה ואנשי מקצוע נבחרים, אשר תציג למועצת העיר תוך 3 חודשים קריטריונים חדשים לתמיכות בכל נושאי הליבה (ספורט, דת, רווחה, תרבות ותחומים שונים) לאישור".
הנושא האחרון, הוא הצעה לשקיפות בוועדה לתכנון ובנייה. "כפר סבא עומדת בפני פרויקטי ענק נוספים מתחמי פינוי בינוי והתחדשות עירונית לאורך ולרוחב העיר, נתיב תחבורה ציבורית, רכבת תחתית, הקמת מגדלים באזורים שונים בעיר וכו'... בפרויקטים בהם ההשפעה על העיר ותושביה משמעותית, יש חשיבות ציבורית לחשיפת הדיונים ולנראות הציבורית בה מתקבלות החלטות חברי המועצה". החתומים מבקשים להעלות הצעת החלטה, לפיה "דיוני ועדת תכנון ובנייה ישודרו לציבור בשידור בזמן אמת לשקיפות מלאה ואמיתית".
מעיריית כפר סבא טרם נמסרה תגובה.