לראשונה בתולדות כפר סבא: סגן רשם האגודות השיתופיות פיזר את הוועד המנהל של מפעל המים, זאת על רקע חוסר שקיפות מצידו. במקום חברי הוועד המנהל בראשות ראש העירייה רפי סער יכהנו ד"ר מוטי דלג'ו כיו"ר (מי שכיהן עד לא מזמן כראש מועצת דרום השרון) וכן, את רו"ח אורלי גרטי-סרוסי וליאורה טושינסקי כחברים.
מוטי דלג'ו היו"ר החדש של מפעל המיםמוטי דלג'ו היו"ר החדש של מפעל המים
מוטי דלג'ו היו"ר החדש של מפעל המים
(צילום: וינשטיין ועדיה אדריכלים)
במכתב ששלח היום סגן הרשם עו"ד שאול גורדון הוא מגולל באריכות את התנהלות הוועד המנהל כלפי הפעיל החברתי ערן ורנר ואחריו, שניסו לבקש מידע ממפעל המים, וסירבו, באמתלאות שונות כפי שמגולל המכתב, למנוע פרסום מידע ממפעל המים.
"לאור האמור", כתב סגן רשן האגודות השיתופיות, "לאחר שנמצא כי הוועד מסרב לפעול בשקיפות ומציב את האינטרסים שלו לפני אלו של חברי האגודה, ולאחר שמוצו כל האפשרויות לשכנע את הוועד לתקן את דרכיו, אין מנוס ממינוי ועד ממונה לאגודה. לא זו אף זו; אם לשפוט על פי דברי יו"ר הוועד, שנמסרו בשתי הזדמנויות שונות, אף הוא סבור כי יש למנות לאגודה ועד ממונה.
(רפי סער | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)
"הוצאת ניהול אגודה מידי חבריה אינו עניין של מה בכך ....הכלל הוא כי רק במקרים חריגים ייטה הרשם להפקיע את ניהול האגודה מידי חבריה, אך כזה הוא ענייננו. .חרף כל ההתרעות וההזדמנויות החוזרות ונשנות שניתנו לוועד ההנהלה לפעול בהתאם לדין, בחרו חברי הוועד, משיקוליהם, לעשות ככל אשר על רוחם. כאמור, ביום 20.2.3 , ניתנה לאגודה, לבקשת היועצת המשפטית, הזדמנות סופית ואחרונה למלא אחר ההנחיות שניתנו לה, וזאת עד ליום 20.2.6 ,אך תחת זאת הודיעה היא בתשובה כי ועד ההנהלה צפוי להתכנס ביום 20.2.18 ולגבש עמדתו בנושא. בכל הכבוד הראוי, על מנת למלא אחר הראות דין מפורשות והוראות הרשם, לא התכנסות נדרשת כאן, אף לא הפעלת שיקול דעת. טענות הוועד נשמעו, נבחנו עד דק ונדחו. אשר לאגודה, לא זמן דיונים הוא, אלא זמן ציות וביצוע, אך מסתבר כי לה, ובעיקר למנהליה, אין הזמן דוחק".
(מוטי דלג'ו (צילום: מועצה אזורית דרום השרון))
"אשר על כן", מסכם סגן הרשם, "בהתאם לסמכותי לפי תקנה 28א לתקנות רשויות האגודה, הנני ממנה בזאת את ד"ר מוטי דלג'ו ליוו"א האגודה ואת רו"ח אורלי גרטי-סרוסי וליאורה טושינסקי לועד המנהל של מפעל המים".
ערן ורנרערן ורנר
ערן ורנר
(צילום: פרטי)
אלו יחליפו את יו"ר מפעל המים הנוכחי, ראש העיריה רפי סער ואת סגנו, עו"S יובל לוי ויתר חברי הוועד המנהל מבין חברי מועצת העיר שנבחרו רק לפני מספר חודשים.
יש לציין כי גורמים בעירייה טוענים כי כפי שאמר גם סגן הרשם במכתבו, ראש העיריה רפי סער הוא זה שלחץ על המבקר, במספר הזדמנויות שונות, למנות ועדה מקצועית למפעל המים.
ערן ורנר מסר בתגובה: "במשך שבעה חודשים שאני מנהל מאבק ציבורי עיקש לקבלת הפרוטוקולים של מפעל המים ולהגברת השקיפות על התנהלות האגודה. לצערי ראש העיר לא בחל באמצעים, לרבות התעלמות מהוראות הדין ומהנחיותיו המפורשות של המפקח והמשיך לנהוג באגודה כאילו אין דין ואין דיין. בכל הקשור לשקיפות, דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בפרק הזמן הזה למדתי גם על אופן קבלת ההחלטות באגודה ולפיכך אין לי כל ספק שהחלטת הרשם מתבקשת וראויה. אין מקום לראש העיר לעמוד בראש מפעל המים, לפחות כל עוד מדובר באגודה שיתופית בבעלות תושבי העיר. אני שמח שסגן הרשם הדגיש וקבע כי תושבי העיר הם הבעלים של האגודה וכל פעילות האגודה צריכה להעשות אך ורק לטובתם ועל כן בחר להחליף את ועד ההנהלה הקיים בועד מקצועי ממונה.
"עוד אני שמח שעל הוועד הממונה הוטלה המשימה המשימה להגביר את השקיפות בניהול האגודה, ולבחון את הפעילות הכלכלית של האגודה, לרבות מעורבותה במיזמים שונים, והכל מתוך ראיית טובתם של חברי האגודה".
מעיריית כפר סבא טרם נמסרה תגובה.
פרסום ראשוני: 19:31 , 13.02.20