במסגרת קול קורא של הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון להכנת תוכנית אב להתחדשות עירונית, זכתה עיריית כפר סבא בתקצוב לצוות תכנון וניהול להכנת תוכנית אב נרחבת להתחדשות עירונית למתחם לב העיר (תחום ברחובות הכרמל, תל חי, בן גוריון, סוקולוב וכצנלסון). לצורך הכנת תכנית האב מוזמנים תושבות ותושבי העיר להיות שותפים כבר בראשית תהליך התכנון.
מודל תלת ממדי של מתחם לב העיר כיוםמודל תלת ממדי של מתחם לב העיר כיום
מודל תלת ממדי של מתחם לב העיר כיום
(צילום: עיריית כפר סבא)
מתחם לב העיר כולל כיום כ-4,200 יחידות דיור, מבני ציבור ותרבות, מסחר ותעסוקה. במסגרת עבודת התכנון, יתקיימו תהליכי שיתוף ציבור בהם התושבים והתושבות יוכלו לקחת חלק בתהליך ולשתף כיצד היו רוצים לראות את מרכז העיר בעתיד, ומהם הצרכים והרצונות של התושבים באזור.
בשל הנחיות הממשלה וההגבלות על קיום אירועים כרגע, התושבים מוזמנים בשלב זה למלא סקר עירוני באתר העירייה, ולכשיתאפשר בהתאם להנחיות הממשלה, יתקיימו בהמשך גם מפגשים פרונטליים.
במסגרת תוכנית האב ייקבע היכן תתאפשר התחדשות תמ"א 38 נקודתית, היכן יקודמו תוכניות פינוי-בינוי למספר רחובות או בניינים.
בעירייה טוענים כי "לצורך הכנת התוכנית, הוקם צוות תכנון גדול ומנוסה בראשות משרד האדריכלים HQ, שכולל את נציגי מינהל ההנדסה העירוני, נציגי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אדריכלים, יועצי תנועה, נוף, סביבה, מים וביוב ויועצים חברתיים. תוצרי תהליך ההתחדשות העירונית ומהלכי שיתוף הציבור יפורסמו באתר העירייה ובמדיות השונות, כאשר פרטים נוספים ניתן לקבל במינהלת ההתחדשות העירונית בעיר".