נדמה היה שילדים היו עיקר העיסוק בישיבת המועצה האחרונה כשהכוכב האמיתי של הערב היה מתן, בנה התינוק של חברת מועצת העיר מסיעת תפו"ח ד"ר ענת קלומל-צוויג שעבר מיד ליד ואיחד לראשונה זה זמן רב בין קואליציה לאופוזיציה.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)