יהודה בן חמו (צילום: יוגב עמרני)יהודה בן חמו (צילום: יוגב עמרני)
יהודה בן חמו (צילום: יוגב עמרני)
(יהודה בן חמו (צילום: יוגב עמרני))
בפרקליטות החליטו כנראה לסגור עניינים השבוע. למיינט כפר סבא נודע, כי השבוע ייערכו שני שימועים לשני ראשי ערים שהומלץ על ידי המשטרה להגיש נגדם כתב אישום: ישראל זינגר ברמת גן, הנאשם בעבירות שוחד, ויהודה בן חמו ראש עיריית כפר סבא הנבצר. השימוע, יתקיים בבוקרו של יום חמישי הקרוב.
כשנה אחרי שפרצה בהפתעה גמורה חקירתו של יהודה בן חמו, בפברואר 2017, מתחילים לראות את הסוף של הפרשייה העגומה. ביום חמישי, כאמור ייערך שימוע לראש העירייה יהודה בן חמו במסגרת כתב האישום שהומלץ על ידי המשטרה וכן על ידי הפרקליטות.
בן חמו הואשם בחודש אוגוסט 2017 בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור ועבירות תכנון ובנייה. לפני כחודש החליטה הפרקליטות להוסיף לבן חמו עוד סעיפי אישום, שגם הם יוגשו בכפוף לשימוע, בגין עבירות של הטרדת עד, שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות מס.
כזכור, על פי ההודעה שנשלחה אל ראש עיריית כפר סבא במסגרת כהונתו כראש עיריית כפר סבא פעל בן חמו במהלך השנים 2004 ואילך לגיוס תרומות המיועדות, לכאורה, לנזקקים, וזאת ללא שיתוף מחלקת הרווחה או גזבר העירייה.
בן חמו, כך נטען, הניע את אנשי לשכתו לפנות בסמוך לחגים לאנשי עסקים וקבלנים, בעלי אינטרס בעיר כפר סבא, ולבקש מהם לתרום באמצעות העירייה תווי קנייה ל"נזקקי העיר".
ראש עיריית כפ"ס לשעבר, יהודה בן חמו (צילום: מוטי קמחי)ראש עיריית כפ"ס לשעבר, יהודה בן חמו (צילום: מוטי קמחי)
ראש עיריית כפ"ס לשעבר, יהודה בן חמו (צילום: מוטי קמחי)
(ראש עיריית כפ"ס לשעבר, יהודה בן חמו (צילום: מוטי קמחי))
הפרקליטות אימצה את עמדת המשטרה וציינה כי בתמורה לפניות קיבל בן חמו תווי קניה בסך של מאות אלפי שקלים. תווי הקניה חולקו על ידי בן חמו למקורביו, עובדי לשכתו, לחלוקה לנזקקים על פי ראות עיניו ולצורך השגת רווחים פוליטיים.
עוד נוסף כי חלק נכבד מתווי הקניה נלקחו על ידי בן חמו לצורך צרכיו האישיים. בן חמו לא דיווח על התקבולים לרשות המסים ולא שילם את המסים הנובעים מפעילות זו.
כמו כן, הפרקליטות סבורה עוד כי במהלך כהונתו כראש עיריית כפר סבא, קידם בן חמו את עניינו של חברו הקרוב באופן פעיל למול גורמי טיפול עירוניים, ולא הצהיר על ניגוד עניינים או נמנע מקבלת החלטות בעניין מקרובו כנדרש.
בכתב החשדות מציינת הפרקליטות כי ראש עיריית כפר סבא שקיבל לידיו במהלך חודש ספטמבר 2017 את חומרי החקירה לעיונו כדי להיערך למשפט, בחר לפנות אל נהג בלשכתו והטיח בו חומרים מתוך עדותו של הנהג כפי שמסר במסגרת עדות שנגבתה ממנו במשטרה.
בדרך זו סבורה הפרקליטות ובניגוד לחוק פעל בן חמו בשיבוש מהלכי משפט ובניסיון להדיח עד. לבן חמו ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז מרכז (פלילי), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדו. שימוע שכאמור, יתקיים ביום חמישי הקרוב.