שכונת גיל עמל הידועה כשכונה שבה גרים דתים וחילונים בצוותא סוערת. בסוף השבוע נתלה פלייר חריג בשני בתי כנסת במרכז השכונה וכן חולק בשני רחובות, בו מוזהרים התושבים לבל ישכירו את דירותיהם לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוו או לחילופין כאלו שאינם שומרים על "הציביון החרדי דתי של השכונה", כהגדרת כותבי הפלייר.
צילום: עידו ארזצילום: עידו ארז
צילום: עידו ארז
(צילום: עידו ארז)
הפלייר שכותרתו "זה השער לה' צדיקים יגורו פה" חתום אומנם על ידי ועד השכונה, אך לאחר בירור מסתבר כי לא רק שהם לא חתמו עליו, אלא כלל לא ידעו על קיומו עד שנתפרסם.
בפלייר מגוללים הכותבים אזהרות לתושבי השכונה הידועה כשכונהה בעלת בתים צמודי קרקע לאנשים שאינם שומרים על ציביון דתי חרדי, הינו חילוניים, "זאת לאור ריבוי מקרי הפקרות לאחרונה בשכונתינו".
"על הדיירים החדשים אשר באו ובאים בשערינו", נכתב בפלייר, "לכבד את תושבי השכונה ולקבל על עצמם בין אם 'כפיה דתית' או מתוך כבוד והבנה.
צילום: מסךצילום: מסך
צילום: מסך
(צילום: מסך)
"חל איסור מוחלט להשכיר, למכור וכדומה לאדם הסוטה מהנורמה המקובלת בשכונתינו והנוגדת את תורת ישראל (ההדגשים במקור א.א) ומחובתם של המשכירים לוודא כי הם אכן משכירים לאנשים המכבדים את קדושת השבת...לרבות מוסיקה בחצר, הדלקת מנגל, ונסיעה בשערי השכונה בשבת".
"כמו כן", הוסיפו כותבי הפלייר, "חל איסור מוחלט להשכיר, למכור וכדומה למי שאינו יהודי, ולא משנה ארץ המוצא וטוב לבו...גוי ללא בבית ספרינו! (הדגשים במקור א.א).
הכותבים מסיימים את הפלייר באזהרה: "כל המפר כללים אלו נושא לבדו באחריות ולא נשקוט ולא ננוח עד שאותו סורר ייצא משכונתינו".
צילום: עידו ארזצילום: עידו ארז
צילום: עידו ארז
(צילום: עידו ארז)
כאמור, הפליר חתום לכאורה על ידי ועד השכונה, אך בירור קצר העלה כי הם לא נושאים באחריות לכתיבתו או אפילו ידעו על עצם קיומו.
יו"ר ועד הפעולה, נירית סוקול, מסרה תבגובה: "ועד הפעולה של גיל עמל נוסד בשנת 2017 על מנת לקדם את נושאי השכונה הכוללים טיפול בליקויים, נראות השכונה, תרבות וקהילה. לצערנו הוקם גוף המשתמש באופן ציני בשם הועד על מנת לקדם מדיניות מסיתה ואי שיוויונית בשכונה. אנו מגנים שימוש ציני זה בכל תוקף ומתנערים לחלוטין מתוכן המכתב שפורסם לציבור. ועד הפעולה של גיל עמל פעל וימשיך לפעול למען השכונה וכל תושביה".
בני מסיקה, חבר ועד הפעולה: "המכתב הזה לא קשור לוועד הפעולה, לא יצא ממנו, ואין לנו שום קשר קלוש אליו".
הפעילה החברתית ותושבת השכונה שרי ירושלמי: "כמו הרבה אנשים גם קיבלתי את הדף הזה בוואטסאפ. אני חלק מועד הפעולה של גיל עמל ואין לנו יד במסמך הזה. כתושבת השכונה אני מתנערת מהתוכן האלים והגזעני הזה. אני מקדמת בברכה כל תושב ותושבת שרוצים לגור בשכונה ללא הבדל דת מין וצבע. בגיל עמל חיים זה לצד זה חילונים, מסורתיים ודתיים, לא אתן לכפייה דתית וגזענית לאיים על הסטטוס קוו הנפלא שיש בשכונה. אמשיך לפעול להבראת השכונה הן מבחינת תשתיות והן מבחינת ערכים".