מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בכפר סבא אישרה את מדיניות ההתחדשות העירונית החדשה של העיר.
תמ"א 38 ברחוב הרקפת כפר סבאתמ"א 38 ברחוב הרקפת כפר סבא
תמ"א 38 ברחוב הרקפת כפר סבא
(צילום: דוברות העירייה)
המסמך שאושר מגדיר כלים והנחיות תיכנוניות ברורות לקידום פרויקטים להתחדשות עירונית, ובין היתר מגדיר את אופן החישוב של תמ"א 38 לסוגיה, את התמורות לדירות הקיימות בפרויקטים של פינוי-בינוי, את גובה הקומות ביחס לרוחב הרחוב, הנחיות לחניונים בבניינים העוברים התחדשות עירונית, לרבות הכנת תשתיות חשמל לטעינת רכבים חשמליים במרתפי החניה. זאת בנוסף להנחיות לפיתוח המגרש, לרבות כלים לשמירה על עצים במרחב הציבורי, השארת מרחב לנטיעות במגרש הפרטי, ניהול נגר עילי ואף הנחיות לנושאי תשתיות חשמל, אשר יוסרו מהמרחב הציבורי בהליכי ההתחדשות העירונית.
מסמך המדיניות החדש קבע כי בפרויקטים לפינוי בינוי יתווספו 12 מ"ר על כל יחידת דיור קיימת. ביחידות דיור קטנות במיוחד תוגדל התמורה, ובתנאי שגודל הדירה לא יעלה על 65 מ"ר פנים דירתי (שטח שירות ושטח עיקרי), כאשר לשטחים אלו מתווספים שטחי המרפסות.
תמורות אלו יהוו שיפור משמעותי באיכות חיי הדיירים כמו גם בערך הנכס, בנוסף לשדרוג של קבלת דירה ממוגנת, מחוזקת ועם חניה.
במסגרת הליך קידומן של תוכניות פינוי-בינוי, דורשת הוועדה המקומית הכנת תסקיר חברתי כבר בשלבים המוקדמים של התכנון, אשר יהוו כלי לבניית תמהיל יחידות דיור, תוך שמירה על הקהילה המקומית.