ממשלת ישראל החליטה בישיבת ועדת הכספים של הכנסת, כי כפר סבא תיכלל לראשונה במפת העדיפויות החדשה לענף התיירות, לאור תנופת הפיתוח של העיר ומגעים של ראש העירייה, יהודה בן חמו, עם הממשלה בנושא. החלטה זו נכללת בצו לעידוד השקעות הון, העוסק בקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות בארץ.
טיול על ארבע: עם הדוברמן ברחבי כפר סבא הולכים עם הראשונים
מטרת המפה החדשה היא, לעודד הקמה של מלונות והגדלת היצע חדרי האירוח בשורה של ערים ואזורים חדשים, ובכללם כפר סבא.
הצו קובע, כי יזמים בתחום התיירות באזורים הנכללים במפת העדיפות החדשה, ייהנו ממענק של עד 20 אחוזים מערך ההשקעה. בנוסף, אישרה הממשלה לפני מספר חודשים את הצעתו של שר התיירות, יריב לוין בדבר תמיכה של 33 אחוזים להקמת מלונות עממיים, תיקון שיחול כעת גם על האזורים החדשים.
שר התיירות יריב לוין מסר: "אני מברך את העיר כפר סבא על הצטרפותה למפת העדיפויות החדשה בענף התיירות בישראל. זוהי הזדמנות בלתי חוזרת לפתח אכסון מלונאי בתחומי העיר, דבר שיהווה תרומה חשובה בתחומי התעסוקה, ההכנסות מארנונה והפיתוח התיירותי באזור כולו".