ראש עיריית כפר סבא, רפי סער מינה את חברת מועצת העיר פליאה קטנר למחזיקת תיק לזכויות בעלי בחיים בעיר.
פליאה קטנר, צילום: תומר נויברגפליאה קטנר, צילום: תומר נויברג
פליאה קטנר, צילום: תומר נויברג
לדברי חברת המועצה ומחזיקת תיק זכויות בעלי חיים, פליאה קטנר, "גדלתי והתחנכתי על אהבת בעלי החיים, וזה חלק בלתי נפרד ממי שאני. מאז ומתמיד התנדבתי במסגרות שונות עבור בעלי חיים. אני שמחה על ההזדמנות שנפלה בחלקי להחזיק בתיק חשוב זה, העוסק בשמירה על זכויות בעלי החיים, ומודה לראש העיר על כך. במסגרת זו, נעסוק לא רק בנושאים מקצועיים, דוגמת עיקור וסירוס חתולי רחוב, אלא גם בהתוויית מדיניות כוללת, שבאה מתוך רצון התושבים, תוך הקשבה לצרכים שיועלו על ידי נציגי הארגונים, העמותות והתושבים שפועלים בעיר בנושא חשוב זה, ויצירת קהילה רחבה".
ראש העיר, רפי סער: "מדובר בצעד ראשון וחשוב במסגרת פעילות עירונית למען בעלי החיים בכפר סבא, שהם חלק בלתי נפרד מהנוף האורבני, ולמען הפעילים הרבים למען זכויות בעלי חיים. אני מאחל בהצלחה לפליאה ובטוחני כי תעשה עבודתה נאמנה גם בתחום זה".