משרד החינוך פרסם בסוף השבוע את רשימת 288 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ט בתחום הערכי, החברתי והלימודי, בהם לא פחות משלושה בתי ספר בכפר סבא: תיכון תורה ומדע, תיכון הרצוג ותיכון רבין.
צילומים: עידו ארז, פרטיצילומים: עידו ארז, פרטי
צילומים: עידו ארז, פרטי
(צילומים: עידו ארז, פרטי)
בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ח. לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,169 לכ-8,451 שקלים , זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".
בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:
שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.
חישוב המדדים הערכיים-חברתיים נערך בהשוואה לקבוצת השווים, ובתוך כל מגזר בנפרד.
בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:
ההישגים לאור הישגי המיצ"ב בכיתות החט"ב, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.
חלוקת הגמול בין בתי הספר:
ברמה 2 זכו המורים של תיכון תורה ומדע ב-6,338 שקל, ברמה 3 זכו מורי תיכון הרצוג ב– ב– 4,225 שקלים ואילו ברמה 3 זכו מורי תיכון רבין ב– 3,169 שקלים .