ועדת הערר המחוזית ביטלה את ההחלטה לתת היתר לבנייה במתחם אמנה מבלי שנבדק אפילו המצב התחבורתי באזור (רופין, הגבורות). בעקבות הערר שהוגש על ידי חברי מועצת העיר הדר לביא, יעל סער ופינחס כהנא מסיעת כפר סבא מתקדמת, החליטה ועדת הערר המחוזית לבטל את ההחלטה לתת היתר במתחם ולהמליץ לעירייה לקדם תוכנית מסודרת בהתייעצות עם הציבור.
1 צפייה בגלריה
התוכנית לבניית מעונות סטודנטים במתחם אמנה
התוכנית לבניית מעונות סטודנטים במתחם אמנה
התוכנית לבניית מעונות סטודנטים במתחם אמנה
(צילום הדמיה: סטודיו פיבוט)
קראו גם >>>
מההחלטה עולה כי הוועדה המקומית אישרה לבנות מאות יחידות דיור לסטודנטים בלבד, מבלי לתכנן תשתיות תחבורה תואמות וללא הליך תקין של הגשת תוכנית להתנגדויות. כמו כן עולה כי הבקשה להיתר מנוגדת לתוכנית המתאר הכוללנית המופקדת ומתבססת על תוכנית בת 50 שנים, כך נמנעה מהציבור זכותו החוקית והערכית להביע את דעתו. חברי המועצה השתמשו בסמכותם להגיש ערר בנושא והתבשרו שהועדה קיבלה את עמדתם במלואה.
חברת מועצת העיר יעל סער: "ההיתר קודם בחוסר סמכות ובניגוד לתכנית העירונית המופקדת, תוך הדרת הציבור מלהביע עמדתו. אני מברכת את ועדת הערר המחוזית שקיבלה את עמדתנו. העמדה שלנו מייצגת ציבור רחב שאף חתם על עצומה - בינוי בעיר צריך להעשות בצורה חכמה ומבוקרת, תוך שמירה על איזון בין הפיתוח לבין צרכי התושבים והעיר".
מעיריית כפר סבא נמסר: "בניגוד לפרסומים על ידי גורמים המבקשים לפגוע בתוכנית להקמת מתחם מעונות לסטודנטים בני העיר, ומתוך רצון למנוע מחלוקות מיותרות לשם השגת מטרה ציבורית חשובה לעיר כפר סבא - ועדת הערר המחוזית מחוז מרכז, נענתה לבקשתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להשלים את הליך הרישוי למתחם הסטודנטים, המיועד לקום במתחם אולפנת אמנה (תל חי 6), וזאת לשם השלמת הליך הרישוי.
"יודגש, כי ועדת הערר לא ביטלה את היתר הבנייה שניתן לפרויקט (שכן לא יצא בכלל כזה), אלא קבעה שיש לאפשר לוועדה המקומית להשלים את הליך הרישוי, וזאת כאמור לבקשת הוועדה המקומית עצמה, ולטובת כלל הצדדים הנוגעים בדבר".