סביר להניח שיוסי סדבון וסיעתו כפר סבא בראש הניחו שיגיעו לסיבוב שני. סביר להניח שהאמינו, כמו אנשים רבים בעיר, שסדבון יגיע לסיבוב הזה מעמדת כוח שתאפשר לו להכתיב אג'נדה בהתאם לתפיסת עולמו בלבד.
עם זאת, ציפיות לחוד ומציאות לחוד, הפער שנפער בין רפי סער על 27.33 האחוזים לבין סדבון על 19.61 אחוזיו, עשה את שלו. סדבון נאלץ לתת הרבה בשביל לזכות בתמיכתם של הדר לביא, שנבחרה שלישית בבחירות לראשות העירייה, ושל עילאי הרסגור-הנדין, ראש מרצ, המפלגה הגדולה במועצה, שהגיע חמישי בבחירות לראשות העירייה.
השלישייה בראשות סדבון. לא רק ניצבים| צילום:דניאלה קונטיניהשלישייה בראשות סדבון. לא רק ניצבים| צילום:דניאלה קונטיני
השלישייה בראשות סדבון. לא רק ניצבים| צילום:דניאלה קונטיני
(השלישייה בראשות סדבון. לא רק ניצבים| צילום:דניאלה קונטיני)
כמה בדיוק נאלץ סדבון לתת? ובכן הבוקר (ד') הוגשו ההסכמים הקואליציונים למועצה, ונתנו מבט לדרך בה העיר תראה במקרה שסדבון יצליח לבצע מהפך בסיבוב השני ולזכות בראשות העירייה
עילאי הרסגור הנדין – תיקים ותפקידים:
על פי ההסכם שנחתם ב-5 לחודש בין הרסגור-הנדין ובין סדבון, יקבל הרסגור תפקיד סגנות בשכר, מ"מ ראש עיר ומ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה. כמו כן, יקבל הרסגור לידיו את התיקים: תחבורה, תרבות, מועצת הנשים העירונית, קשרי חוץ, פלורליזם יהודי, חינוך פלורליסטי ומדע, צעירים ונוער בשיתוף ראש העיר, נגישות ומחלקת הקיימות. תיק התקשורת יהיה בשיתוף עם סיעת כפר סבא מתקדמת בראשות הדר לביא.
כמו כן, סיעת מרצ תקבל נציגות בכל הדירקטוריונים העירוניים, בהנהלת מפעל המים, תאגיד "פלגי השרון" וחברת ספיר. הרסגור יקבל גם את תפקיד מ"מ יו"ר מפעל המים ויו"ר דירקטוריון "גלי השרון". סיעת מרצ אף תקבל נציגות בוועדות העירוניות לפי מפתח סיעתי, ואת ראשות הוועדות: מכרזים, נגישות למען אנשים עם מוגבלויות, ועדת המשנה לתכנון ובנייה ומ"מ בוועדת הכספים. סיעת מרצ תמנה שני חברים במועצה הדתית ותפעל להרחבת ועדת התנועה לוועדת תחבורה ותנועה, בה יכהן נציג הסיעה.
איך תראה העיר בהתאם למתווה סדבון-הרסגור?
יופעלו שאטלים בשבת בשני קוים לתל אביב ולחוף הים בהרצליה בעונת הרחצה, עד להפעלת קווי מוניות שירות לאותם יעדים על ידי משרד התחבורה. היכל התרבות יפעל גם בשבת, ויתקיימו פעילויות תרבות עירוניות כמו "שבתרבות" והצגות ילדים. יתוקן חוק העזר העירוני כך שתותר פתיחת חנויות בסופי השבוע בקניונים שאינם במרכז העיר ופתיחת מרכולים. אמני כפר סבא יקבלו מקום מרכזי בעיר להצגת יצירותיהם.
בנושאי החינוך וההדתה, לא תורשה כניסה של עמותות חיצוניות למוסדות חינוך ללא אישור ועדה ציבורית מיוחדת המשקפת את הרכב מועצת העיר, לא יתקיימו פעילויות נפרדות לבנים ובנות בבתי הספר, מלבד פעילויות ספורט, אלא אם הוועדה תאשר זאת. כמו כן יתבצע שינוי במערכת החינוך הכולל דיון לגבי מיקום גאוגרפי של בתי הספר בהשתתפות התושבים.
עוד בנושא התחבורה תואץ הקמת רשת שבילי אופניים עירונית, בין היתר שביל רציף לאורך רחוב ויצמן ושבילים רציפים לבתי ספר העל יסודיים ולתחנות הרכבת. תושלם תוכנית "מהיר לעיר" בשיתוף ציבור ותכנית המתאר תחזור לדיון מחודש. ישיבות המועצה יועברו לאולם נגיש ושידורים חיים מישיבות המועצה יועברו לפחות באחת מהרשתות החברתיות. מסמכי עירייה, פרוטוקולים והחלטות יפורסמו באתר העירייה, לפחות שני שליש מהרחובות ובתי הספר החדשים יקראו על שם נשים וישוריין תקציב עירוני לתגבור הסעות תלמידים.
סדבון בין הרסגור ללביא. הימר בכל הכוח על הקול החילוני | צילום: דניאלה קונטיניסדבון בין הרסגור ללביא. הימר בכל הכוח על הקול החילוני | צילום: דניאלה קונטיני
סדבון בין הרסגור ללביא. הימר בכל הכוח על הקול החילוני | צילום: דניאלה קונטיני
(סדבון בין הרסגור ללביא. הימר בכל הכוח על הקול החילוני | צילום: דניאלה קונטיני)
הדר לביא – תיקים ותפקידים:
על פי ההסכם שנחתם ב-5 לחודש בין לביא ובין סדבון, תקבל לביא תפקיד סגנות בשכר ואת התיקים הבאים: תיק החינוך בשיתוף עם ראש העירייה, תיק החינוך לגיל הרך, עסקים, מחשוב ודיגיטליות, קהילה, שירות, תקשורת (דוברות) כאמור בשיתוף עם סיעת מרצ, איכות הסביבה, שיפור פני העיר והפארק העירוני.
כמו כן, תקבל לביא את ראשות דירקטוריון החברה לתרבות ופנאי ונציגות בכל הדירקטוריונים העירוניים ובהנהלת מפעל המים, וועדות עירוניות לפי מפתח סיעתי, תאגיד "פלגי השרון" וחברת ספיר. בנוסף תקבל לידה לביא את ראשות הוועדות: הועדה לשימור אתרים, ועדת חינוך, ועדת איכות הסביבה, ועדת חינוך לגיל הרך ומ"מ יו"ר ועדת כספים.
איך תראה העיר בהתאם למתווה סדבון-לביא?
על פי סעיפי המדיניות אותם דרשה לביא, יוקמו בין היתר יחידות לשיפור פני העיר, לקהילה ולתכנון אסטרטגי. בתחום החינוך יוקצו משאבים לטובת שיפוץ מבני חינוך, גנים ובתי ספר יסודיים תחילה, על פי תעדוף שיתבסס על הישן לחדש. עוד בנושא החינוך, העירייה תעודד הקמת מסגרות חינוך מתקדמות וציבוריות (מונטסורי, אנתרופוסופי, דו לשוני, תל"י ועוד), וכן תיכנס חדשנות פדגוגית למסגרות הקיימות. הנושאים שיבוץ הילדים לגנים, תזונה, שכר הסייעות והיחס אליהן ואל ההורים יבחנו לעומק ותישקל תפיסת ביטול חטיבת הביניים.
בנושאי תרבות, בנייה ותחבורה, יוקמו מרכזים קהילתיים, תשתיות שבילי אופניים למרכזי חינוך ותחבורה, תוקם פלטפורמת דיגיטל לשיתוף ויידוע הציבור (כדוגמת דיגיתל), ישתלו עצים בפארק העירוני ויצורפו אליו אטרקציות למשפחות ודוכני מסחר. היכל התרבות, בית מרקחת תורני ואולמות ספורט יפתחו בשבת. בהקשר לתכנית המתאר, לא תהיה בניה לגובה של מעל 15 קומות בתכניות עתידיות בהתאם לתכנית ובאישור מועצת העיר.
כזכור ביום שלישי הקרוב (ה-13.11, בין השעות 22:00-13:00) יתקיים הסיבוב השני בבחירות לראשות העירייה, בין רפי סער ויוסי סדבון.