לפי נתוני הלמ"ס, מחיר השכירות הממוצע בישראל עמד בסוף הרבעון השלישי של 2019 על 4,000 שקל. מדובר בעלייה של 1% בהשוואה לרבעון הקודם, ושל כ-3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
בניגוד למגמה זו, באזור השרון דווקא נרשמה ירידה בהשוואה לחציון הקודם בממוצע כללי של 1% במחירי השכירות הממוצעים בדירות 5-4 חדרים ואילו בכפר סבא מדובר בירידה חדה אף יותר של בין 4-5% בממוצע לדירות בנות ארבעה וחמישה חדרים.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
כך, שמי ששילם שכירות לדירת ארבעה חדרים בממוצע 4,900 שקלים בחצי שנה האחרונה ישלם היום 4,700 שקלים בלבד. שכירות בדירת חמישה חדרים ששולם בעבורה 5,800 שקלים לפני חצי שנה עלות השכירות בה נאמד ב,5,500 שקלים - ירידה של 5.17%.
מנגד, דירת שני חדרים עלתה ב-10% (מ-3,000 ל-3,300 שקלים) ודירת שלושה חדרים עלתה בממוצע ב-2.7% (מ-3,600 ל-3,700 שקלים).