מסקירה שפרסם יו"ר לשכת השמאים לשעבר, אהוד דנוס, עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2017 נרשמה ירידה של 0.6% במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון האחרון של 2016. בתקופה הנסקרת ירד מדד המחירים הכללי (ללא דיור) בשיעור של כ-0.4%. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית מחירים בשיעור ממוצע של 6.1% בערים שנסקרו.
תוצאות הסקירה מעידות כי ברבעון הראשון נצפה שוויון במספר הערים בהן חלה עליה במחיר הדירה הממוצע לעומת מספר הערים בהן חלה ירידה במחיר הדירה הממוצע, ביחס לרבעון הקודם, כשרק בערים מודיעין וראשון לציון לא היה שינוי.
בפילוח לפי ערים, נרשמה ברבעון ירידה של 6% בירושלים, 5% בתל אביב 5% בחיפה ו- 3% בכפר סבא. עליות מחירים בשיעור של 4% בערי הדרום אשקלון ורחובות, עליות של 3% ו-2% בערים רמלה ובאר שבע בהתאמה. במחירים במודיעין היה קיפאון.
הסקירה כללה דירות בנות ארבעה חדרים בבניה רוויה (דירות חדשות דירות מיד שנייה), המוצר השכיח בשוק הדירות העירוני הכללי, לגביו קיימת שונות נמוכה יחסית, וסקירת מאות עסקאות מאפשרת זיהוי מספק של ההשתנות במחיר. בסך הכל, לאחר ניפוי וטיוב נותרו במדגם (בחינת שני רבעונים) כ- 3,500 עסקאות לניתוח ב- 16 ערים.