בשורה לתושבות ותושבי שכונת ותיקים בכפר סבא: תוכנית חדשה תבחן את האפשרויות לביטול הפקעות להרחבות הדרך בשכונה, תוך שמירה על צביונה של השכונה, המאופיינת בבתים צמודי קרקע.
שכונת ותיקיםשכונת ותיקים
שכונת ותיקים
(צילום: פרטי)
מדובר בתוכנית בניין עיר, שאושרה בוועדת המשנה ושמטרתה שמירה על אופי השכונה, שנוסדה בשנות ה-50.
התוכנית, אותה מבוקש לקדם בשיכון ותיקים, הינה תוכנית לשכונה - אשר על-פי הצעת העדכון לתוכנית המתאר הכוללנית, הוגדרה כאחד מאזורי העיר לשמירה על תבנית צמודי הקרקע. הבינוי המוצע בה הינו קומת קרקע, קומת ראשונה וקומת גג.
השכונה ממוקמת בגבול הדרום-מערבי של העיר, ועל כן שלוש מדפנותיה מהוות צירים עירוניים ובין-עירוניים כאחד: טשרניחובסקי, דרך השרון ודרך 4 .
לעומת זאת פנים השכונה מאופיין ברחובות צרים, דבר אשר מחזק את אופייה האינטימי והשכונתי.
בעבר, במסגרת תוכנית כס/1/1/ג נקבעו הפקעות לצורך הרחבת הדרכים בפנים השכונה, אלא שמרבית ההפקעות לא בוצעו בפועל וחלק מהמבנים הקיימים יושבים על תחום ההפקעה, כלומר על שטח המיועד להרחבת הדרך הצמודה למגרש.
מטרת התוכנית החדשה היא ביטול הפקעות דרכים קיימות במקומות בהן לא נדרשת הרחבת הדרך, והסדרת המצב הקיים.
מיכל שרייבר גלבנלדורף, אדריכלית העיר: "התוכנית שמובאת לוועדה המקומית היא הצעה לבחון את זכויות הדרך הקיימות בשיכון ותיקים, אל מול הדרכים הקיימות בפועל, ולבחון היכן אנחנו מבטלים הפקעות, על מנת להסדיר את המצב הקיים. הבחינה הזו תיעשה באופן מדוקדק, כאשר המטרה היא לשמר את אופייה של השכונה צמודת הקרקע".