עיריית כפר סבא הסירה את שלטי חניית המעלון בעיר, ונכים רבים, הנדרשים לכיסא גלגלים, חושבים פעמיים לפני שהם יוצאים מביתם. בניגוד לנכים שאינם זקוקים למעלון בכניסתם וביציאתם מהמכונית, חניית מעלון דורשת עוד שני מטרים וחצי ברוחב החניה מהסף הימני של הרכב. המעלון משמש להורדה ולהכנסה לרכב של אביזרי עזר, כמו כיסאות גלגלים, וחניות נכים שאינן מותאמות לכך — אינן מאפשרות לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים לשנע את הכיסא.
תשובה. לא מוצא חניהתשובה. לא מוצא חניה
תשובה. לא מוצא חניה
(צילום: יאיר שגיא)
בעיקרון, החוק קבע כי אין להפלות בין חניות לנכים עם מעלון לחניות נכים רגילות, אך עיריות רבות אינן אוכפות את החוק. בשבוע שעבר, החליטה עיריית כפר סבא לבטל את האבחנה בין סוגי החניות בשטחה.
אברהם תשובה, תושב העיר המשתמש במעלון, מספר: "מאז שהסירו את האבחנה בשלט, אני לא יכול למצוא חניה בעיר. רכבי נכים רגילים חונים בחניות לנכים עם מעלון, ואין מקום להכניס ולהוציא את כיסא הגלגלים. העירייה צודקת שהתוספת לתמרור אינה חוקית, אך ביקשתי מהם לבדוק איך פתרו את הבעיה בעיריות רעננה, הרצליה, תל אביב ועוד. הם יכולים לתלות שלט לא חוקי, שבו יהיה כתוב: חניה זו הותאמה לרכב נכים עם מעלון להורדת כיסא גלגלים, ולא לתת דוח לרכבי נכים בלי מעלון שבכל זאת יחנו שם. ועוד הצעה, להרחיב את כל מקומות החניה הקיימים בעיר באופן שרכב עם מעלון יוכל לחנות בהם".
בגלל חוסר מודעות הציבור לנושא, נוצר מצב, שמכוניות חונות באזור המקווקו הצמוד לחניית הנכים, שנועד לספק מקום למעלון. אברהם מספר שקרה לו בעבר מקרה, שבו רכב חנה צמוד אליו, ולא איפשר לו להיכנס עם כיסא הגלגלים לרכבו.
יובל וגנר, יו"ר נגישות לישראל: "באופן כללי, יש בעיה גדולה במדינה שאין חוק ברשויות המקומיות איפה ואיך לסמן חניות נכים ברחובות. בבניינים ובמרכזים ציבוריים יש חוק ברור, והכול מסודר. תקנות נגישות לדרכים מדברות על מעברי חצייה, על מדרכות ועל חניות — אבל הן עדיין לא עברו בכנסת, ומה שקורה זה שברשויות, כל עיר עושה מה שהיא רוצה. זה יוצר בעיה".
וגנר, תושב הוד השרון הנדרש בעצמו למעלון, מסביר: "יש חניות שהן במקביל למדרכה, ואז זה פחות בעיה, כי המעלון יכול לצאת לכיוון המדרכה. אם החניה בניצב למדרכה, יש בעיה. נניח יש שלוש חניות צמודות, וסימנו אחת גדולה לטובת רכב עם מעלון, החוק אינו מבדיל בין התווים וכולם יכולים לחנות איפה שהם רוצים. צודקת עיריית כפר סבא שאין חוק, אבל היא יכולה לומר שהיא מבינה את הסוגיה, ולחוקק חוק עזר עירוני. החוק לצד העירייה, והיום כל תו מאפשר לחנות בכל מקום, אבל אנשים עם מעלון חייבים חניה גדולה. משרד התחבורה והכנסת חייבים להגדיר את זה. עד שזה יקרה, כפר סבא יכולה לשמש דוגמה ולחוקק חוק עזר עירוני שעושה הפרדה בין חניות הנכים". 
מהעירייה נמסר: "העירייה פועלת על פי חוק, וחניות הנכים בעיר מיועדות לכלל הנכים, עם או בלי רכב עם מעלון. האפשרות לתוספת מילולית המייעדת חניית נכים לנכים בעלי רכב עם מעלון אינה מעוגנת בחוק חניית נכים, שהוא חקיקה ראשית, הגוברת על חוק עזר עירוני. עיריית כפר סבא פועלת רבות בנושא הנגישות. בעיר יש חניות נכים רבות ברחובות העיר למיניהם, וזאת נוסף על חניות נכים בחניונים, הנקבעות בהתאם לתקן הקבוע בחוק, ולחניות נכים ייעודיות".