רשות שדות התעופה הודיעה באחרונה על שינוי זמני בתבנית התפעול בנתב"ג שנובע מהצורך בביצוע עבודות תחזוקה תקופתיות על מסלול 08-26. כתוצאה מן העבודות יסגר המסלול, המשמש כמסלול ההמראות הראשי של נתב"ג, לפעילות תעופתית בין התאריכים 27.10.19-5.12.19. עתירות שהגישו יישובים בעוטף נתב"ג נגד ביצוע עבודות התחזוקה נדחו.
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
על כן החל מלפני כשבועיים ובמשך השבועות הקרובים חלה התגברות בפעילות התעופתית בנתיב 21 ועל כן, התגברו מטרדי הרעש בשמי העיר בעיקר בשעות הלילה והבוקר.
כזכור, בחודשים האחרונים הוגשו שתי עתירות נגד רשות התעופה האזרחית (רת"א). עתירה אחת הוגשה בנושא הרחבת השימוש בנתיב 21 לנחיתות גם בשבתות ובחגים ובשעות "הלילה השקט". עתירה זו הוגשה במשותף עם דרום השרון וכפר סבא ומיוצגת על ידי עו"ד נרי ירקוני.
עתירה נוספת הוגשה בשם 33 רשויות באזור המרכז לרבות, נגד המדיניות למדידת הרעש בנתב"ג כאשר לפי המדיניות הקיימת כיום נמדד הרעש מהמראות בלבד ולא נכלל במדידה הרעש הנובע מנחיתות. הטייה מכוונת זו במדידה גורמת לטענת הרשויות השותפות לעתירה להערכה שגוייה של הגורמים הרשמיים לגבי מידת הנזק הנגרם לתושבים ולאיכות החיים ביישובי נתיב טיסה 21 ואחרים. גם עתירה זו הוגשה על ידי עו"ד נרי ירקוני.
מרשות שדות התעופה נמסר: "בשל הצורך בביצוע עבודות תחזוקה תקופתיות על מסלול 08-26 , יסגר מסלול זה, המשמש כמסלול ההמראות הראשי של נתב”ג, לפעילות תעופתית בין התאריכים 27.10.19-5.12.19. עבודות התחזוקה על מסלול זה, שרובד לאחרונה בשנת 2010, נדרשות לאור מצבו ההנדסי ולאחר שנצפו בו נזקים המחייבים טיפול דחוף".
“תחילת העבודות במועד זה, לפני תחילת החורף והגשמים, תאפשר ביצוע העבודות ברצף, באופן שיבטיח עמידה בלוח הזמנים", אמרו ברש”ת. "במהלך אי השמישות המבצעית של מסלול 08-26, יפעל נתב”ג בתבנית תפעול חריגה בהתאם לשיקולי בטיחות טיסה, תוך שרשות שדות התעופה תעשה כמיטב יכולתה לקיצור לוחות הזמנים של תקופת העבודות וחזרה לתבנית התפעול כפי שהייתה ערב תחילת העבודות".