בתיכון הדמוקרטי בכפר סבא עומד אחוז הזכאות על 48.7, והוא הנמוך ביותר בין עשר מסגרות החינוך התיכוניות בעיר, למעט מסגרות לנוער בסיכון. ברוב התיכונים בכפר סבא שיעורי הזכאות לבגרות נעים סביב 90 אחוזים.
בית הספר בשיטת מונטסורי | צילום: אסף פרידמןבית הספר בשיטת מונטסורי | צילום: אסף פרידמן
בית הספר בשיטת מונטסורי | צילום: אסף פרידמן
(בית הספר בשיטת מונטסורי | צילום: אסף פרידמן)
נתונים נמוכים אלו אינם ייחודיים לבית הספר הדמוקרטי בכפר סבא אלא רווחים מאוד בשאר בתי הספר הדמוקרטיים ברחבי ישראל. לשם השוואה, בבית הספר הדמוקרטי הראשון בחדרה בית הספר הראשון שהוקם בארץ במודל חינוכי זה, רק 18.9 אחוזים מהתלמידים היו זכאים לבגרות, נכון לשנת 2018.
למרות הנתונים הנמוכים יש להדגיש כי מודל החינוך הדמוקרטי אינו 'מקדש' ציונים ובגרויות וכי הוא מתמקד בעיקר ביצירת תלמידי םערכים השואפים לממש את עצמם בחיים על פי שאיפותיהם. אחד מעקרונות השיטה דוגלת עוסק בעזרה של בית הספר לסייע לתלמיד להבין את המטרות שלו בהווה ובעתיד ולעזור לו להגשים אותם. כלומר, אם תלמיד מאמין שאחת מהמטרות שלו הן להוציא בגרות בסוף י"ב, בית הספר ילמד אותו, בנוסף לדברים האחרים, איך ללמוד ולעבור בגרות.
עקרונות נוספים הם כמובן ערכי הדמוקרטיה (החלטות מתקבלות על ידי הרוב וכולם צריכים לכבד אותן. תלמידים, הורים, מורים ואף ההנהלה יאלצו לכבד את הרוב גם אם ההחלטה לא תואמת את עמדתם). ופלורליזם.
עוד יש להוסיף, כי רבים מבוגרי בתי הספר הדמוקרטים עוסקים בפעילויות חברתיות, בהמשך דרכם, פעילים ותומכים בגופים העוסקים בזכויות אדם ושמירה על הטבע.