במטרה להילחם בהיפגעות הילדים בחודשי הקיץ, בחופשה ובשעות הפנאי סקרו מתנדבי עמותת אור ירוק את סביבת גני השעשועים ברחבי הארץ במטרה לבחון את רמת ואיכות בטיחותם. במסגרת הסקר נדגמו 483 גני שעשועים ב-104 ערים ורשויות מקומיות כאשר המתנדבים בדקו ארבעה פרמטרים:
  • האם קיים מעבר חציה והאם הוא צבוע כראוי
  • האם קיימים תמרורים ושלטים המתריעים כי ישנם ילדים בדרך
  • האם קיימים פסי האטה בסביבת גן השעשועים לריסון מהירות כלי הרכב
  • האם קיימים מפגעי בטיחות על גבי המדרכות בסביבת הגן
צילומים: אור ירוקצילומים: אור ירוק
צילומים: אור ירוק
(צילומים: אור ירוק)
בין המקומות בהם נערכה התצפית גם כפר סבא. להלן תוצאות התצפית:
כפר סבא
  • מספר גני השעשועים שנבדקו: 7
  • הימצאות מעבר חציה: סמוך לכל הגנים שנצפו יש מעברי חציה.
  • הימצאות תמרור ושילוט המתריע כי ישנם ילדים בדרך: סמוך לאחד מהגנים שנבדקו אין תמרור ושילוט.
  • מפגעי בטיחות על המדרכות: סמוך לשניים מגני השעשועים נמצאו מפגעי בטיחות.
  • הימצאות פסי האטה: סמוך לארבעה מגני השעשועים שנצפו אין פסי האטה.