עיריית כפר סבא הודיעה היום (ג') כי החל שיבוצם של כ-5,000 ילדים לגני הילדים בעיר. עם זאת, נמסר על ידי העירייה כי "במהלך הרישום התברר כי למספר גנים נרשם מספר נמוך מאוד של ילדים. לאחר בחינת כל הנתונים וההשלכות שלהם על איכות השירות שהעירייה מעמידה לרשות ילדי העיר והוריהם, התקבלה החלטה על איחוד חלק מהגנים. מדובר בעשרה גני ילדים, מתוך 199 גני ילדים, הפועלים ברחבי העיר".
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
בעירייה הודיעו כי השיקול המרכזי למהלך הוא טובת הילדים, והפגיעה האפשרית בילדים לנוכח השתתפות מעטה. כמו כן נלקח בחשבון האיזון המגדרי בגנים. כמו כן, לטענת העירייה הפעלת גן בו יש מיעוט נרשמים מצריכה השקעת משאבים עודפים אשר ניתן להפנותם לטובת חינוך הילדים.
במסגרת ההודעה הובאו דבריה של ד"ר אסנת ספורטה, מחזיקת תיק החינוך בעירייה, לפיהם: "סוגיית השיבוץ לגני ילדים היא סוגייה מורכבת ורגישה, והעיקרון המנחה אותנו הוא טובת הילדים. עוד טרם החלה תקופת הרישום והשיבוץ, הנחתי את הדרג המקצועי לבחון מחדש את תהליך השיבוץ ולהציג בפני המלצות לשיפורו, כשהמדד יהיה שביעות רצון ההורים לצד קבלת החלטות מקצועיות מושכלות". דברים דומים נאמרו על ידי מנהל אגף החינוך החדש, אורי ארבל גנץ.
"טעם לפגם"
אלא שלפחות לפי תגובתו ועד הורי הגנים בכפר סבא, עצם המהלך הינו בגדר הפרת סיכומים מוקדמים שהיה לוועד עם בכירי העירייה. בהודעה חריפה במיוחד שהוציא הוועד נכתבו הדברים הבאים:
"כנציגיכם, חשוב לנו לעדכן אתכם שפעולה זו הוחלטה על ידי עיריית כפר סבא לבדה, ללא כל שיח מקדים עם ועד הורי הגנים כפר-סבא – כל זאת, בניגוד מפורש לסיכומים שנעשו מול כל צמרת עיריית כפר סבא, מראש העיר, דרך מנכ"ל העירייה ועד מחלקת הגנים.
"אנחנו מאמינים שסיכומים צריך לקיים, שלסיכומים יש משמעות, כמו גם לעבודה משותפת. אולי יש צדק בסגירת הגנים, איננו יודעים, כי לא היינו חלק מהשיח. מה שבטוח הוא שיש טעם לפגם בדרך בה מתקבלות ההחלטות בניגוד לסיכומים וללא שיתוף של ההורים".
יש לציין, שהעירייה טרם הודיעה אלו גני ילדים יתאחדו.
פרסום ראשוני: 18:44 , 14.05.19