בחלוף יותר מ-100 ימי חסד להנהגת העיר החדשה, טרם אושר בכפר סבא התקציב עירוני לשנת 2019, ואף טרם הובא לדיון בפני ועדת כספים. "זה נמשך יותר מדי זמן, גם אם ראש העירייה יכול לטעון שהוא לומד את התקציב, וגם אם החוק מתיר לו להביא את התקציב לאישור עד סוף מרץ", אומר ראש העירייה לשעבר וחבר המועצה כיום, צביקה צרפתי. "זה תקציב שעבדו עליו הרבה זמן לפני כן, עוד בקדנציה שלי, אבל הוא בוחר כנראה למשוך זמן.
סער (שלישי מימין), בין סדבון, צרפתי ולביא. נגמרו 100 ימי החסדסער (שלישי מימין), בין סדבון, צרפתי ולביא. נגמרו 100 ימי החסד
סער (שלישי מימין), בין סדבון, צרפתי ולביא. נגמרו 100 ימי החסד
(סער (שלישי מימין), בין סדבון, צרפתי ולביא. נגמרו 100 ימי החסד)
צילומים: דניאלה קונטיני, ראובן קפוצ'ינסקי, רמי זרנגר, פרטי
"הוא יכול לומר שהתקציב הקודם לא היה נכון, אני צריך לעבות את הסעיף הזה, להעביר מצד לצד, אבל כמי שמכיר את התקציב העירוני כבר עשר שנים, אין הרבה מקום למשחקים, אלא אם כן מחליטים לעשות פעולות דרסטיות, כמו התייעלות או לשנות את סדרי העדיפויות ב-180 מעלות. חינוך אתה צריך, תרבות אתה צריך, ניקיון אתה צריך. השאלה מה אתה מעדיף יותר".
לדברי חבר המועצה, יוסי סדבון, "העלינו את נושא התקציב ואת חשיבותו כבר בישיבת המועצה הראשונה. לצערנו, עד כה טרם היתה התקדמות ממשית בנושא, אף שוועדת כספים מונתה לפני כחודש וחצי. ההתמהמהות ואי-קביעת התקציב פוגעת בעיר בכמה מישורים: הראשון והברור הוא שהעירייה מתנהלת בתקציב של 1/12, דבר שבבסיסו הוא 'מה שהיה הוא שיהיה'. הדבר השני הוא שמתקבלות החלטות, למשל על מינויים ועל אירועים, בלי בחינה עמוקה של היכולות התקציביות".
גם חברת המועצה, הדר לביא, מותחת ביקורת. "לא הוגש תקציב, רוב ועדות העירייה לא מונו ורק שלוש התכנסו. לרוב המערכת לא ברור על מה הוא עובד, וזה ראש עירייה שהבטיח לציבור לעבוד מהיום הראשון. רב הנסתר על הגלוי בהנהגה הזאת".
לדברי חבר המועצה, פנחס כהנא: "תקציב מבטא עדיפות בפעילות. יש הנהגת עיר חדשה שצריכה לפעול לפי העדיפויות שקבעה לעצמה, וחבל שעדיין לא נקבע תקציב. השבוע היה דיון על צו הארנונה. היה נכון יותר להחליט על הארנונה אם היינו יודעים את מצב התקציב ואת העדיפות בפעילות".
מעיריית כפר סבא נמסר: "גיבוש תקציב עירוני הוא מלאכה מורכבת, המחייבת אחריות רבה, בחינה לעומק של הנתונים ותכנון קפדני. טיוטת התקציב נדונה בימים אלה, תוך התמודדות עם כלל האתגרים והמשימות הרבות העומדות לפתחה של העירייה. למרות כל האתגרים, אין בכוונת העירייה להעלות את גובה הארנונה, ולכן בישיבת המועצה הובא לאישור עדכון אוטומטי בלבד".
ממשרד הפנים נמסר: "בשל הבחירות לרשוייות המקומיות נדחה מועד הגשת התקציב עד ל-31.3.19"