בפוסט מיוחד שהוקדש לשמות ערים בשרון ברשת פייסבוק, הדגישה האקדמיה ללשון עברית כי יש להגות את שם העיר כפר סָבָא (Kfar Sava) ולא כפר סַבָּא (Kfar saba). יש לציין כי ההגייה כפר סַבָּא, היא ההגייה הנפוצה בקרב הציבור, לרבות אתר האינטרנט של העירייה ולמעשה כמעט בכל האיזכורים של שם העיר.
על פי האקדמיה, מקור המילה סָבָא הוא בלשון הארמית, ויש להטעים אותה בהברה האחרונה ופירושה הסב. כמו כן נכתב בפוסט של האקדמיה כי "השם כפר סבא נזכר בכתביו היווניים של יוסף בן מתתיהו", והיא "נקראת על שם יישוב הנזכר בספרות חז"ל".
באתר של האקדמיה ללשון עברית מצויין כי "להגייה הרווחת כפר סַבָּא (בבי"ת דגושה ובמלעיל) שתי סיבות". האחת היא המילה סבַּא והגייתה בישראל, ואילו הסיבה שניה היא על שם הכפר הערבי כפר סאבַּא, שבסמוך אליו הוקמה העיר המודרנית של כפר סבא. באקדמיה ציינו את העובדה שההגייה V אינה קיימת כלל בלשון הערבית, ועל כן ביטאו את שם המקום ככפר סַבָּא ולא כפר סָבָא.
1 צפייה בגלריה
הפוסט שהעלתה
הפוסט שהעלתה
הפוסט שהעלתה
האקדמיה ללשון עברית הגבירה לאחרונה את פעילותה במרשתת, לרבות בפייסבוק, על מנת למנוע שיבושי לשון, ולייצר הסדרה של חוקי השפה. במקביל להגיית שם העיר כפר סבא חידדו באקדמיה בפוסט המדובר את העובדה שיש לומר נְתַנְיָה ולא נָתניה, יש לכתוב הרצלייה בכתיב חסר ניקוד או הֶרְצְלִיָּה עם ניקוד, וכן ההגייה בשם רַעֲנַנָּה הינה בהטעמת ההברה האחרונה.
עם זאת, ולמרות, כוונותיה המדויקות והטובות של האקדמיה, ספק אם המלצותיה ייושמו. הרצליה תישאר הרצליה, וגם אנחנו נמשיך לקרוא למיינט כפר סבא על שם סַבָּא ולא סָבָא.
להלן הערך העוסק בשם העיר כפר סבא באתר האקדמיה ללשון עברית.