חברת מועצת העיר אסנת ספורטה שלחה מכתב לממונה המחוז, ובו ביקשה את תשובתו העניינית של היועץ המשפטי לעירייה לשאלות הנוגעות להתנהלות בלתי תקינה, בעיניה, של ראש העיר רפי סער.
מימין: יסי סדבון, רפי סער ואסנת ספורטהמימין: יסי סדבון, רפי סער ואסנת ספורטה
מימין: יסי סדבון, רפי סער ואסנת ספורטה
(צילומים: ירון ברנר, רמי זרנגר, אלעד גרשגורן)
שאלתה הראשונה הייתה, האם ראש העיר מחויב למתן אישור לקבלת פניית חבר מועצה אליו, ובמידה והתשובה חיובית, מה פרק הזמן הסביר למתן האישור. בשאלה השנייה, מבקשת אסנת לדעת האם ראש העיר מחויב למתן תשובה לפניית חבר המועצה אליו, ומה פרק הזמן הסביר לשליחתה.
שאלות אלו כבר הופנו ליועץ המשפטי בחודש פברואר האחרון, ונענו בלשון מעורפלת: "ככל שידוע לי בחוק התייחסות לשאלת המועד למתן תשובה לפניות של חברי מועצה לראש העיר....יחד עם זאת, אני סבור כי פניות מסוג זה אמורות להיות ממוענות למרכז ישיבות המועצה, הלוא הוא מנכ"ל העירייה".
בדיקה שביצעה, העלתה כי על פי חוק עובד ציבור מחויב להשיב לפנייה בכתב בהקדם בתוך 45 יום.
שאלותיה של אסנת עולות ביתר שאת לאור התעלמותו העקבית, לטענתה, של ראש העיר מהמלצותיה של "הועדה לילדים ונוער בסיכוי" בראשה היא עומדת. אסנת טוענת כי פרוטוקלים והמלצות שנשלחו לראש העיר כבר ב-2019, לא זכו לשום התייחסות. . "התעלמות שיטתית מעבודת הוועדה ומהמלצותיה, עלול לעלות בחיי ילדים ובני נוער", טוענת אסנת. ב-30 באפריל, בלב סערת הקורונה, התכנסה הוועדה וגיבשה המלצות שנועדו לסייע לילדים ונוער הנמצאים במצבי סיכון במיוחד בימים אלו. עד כה, טוענת אסנת כי לא נרשמה התייחסות להמלצותיה של הוועדה: "המלצותיה החשובות של הוועדה, לא קיבלו כל התייחסות עד לרגע זה, ודאגתנו היא כי מצבם של ילדים ובני נוער המצויים בשיגרה במצבי סיכון, עלול להחמיר משמעותית בימים אלו".
בין 13 ההמלצות שגיבשה הועדה בחודש שעבר ולא זכו למענה: להתייחס לתקופה זו מבחינת פיקוח ואכיפה כמו שמתייחסים לחופש הגדול, לחזק את הזיקה של התלמידים לבית הספר ברקע חשיפתם לשוק העבודה (כגון, משלוחים), להנגיש את הלמידה מרחוק לתלמידים שהיא פחות זמינה בעבורם, להערך כלכלית להתרחבות מעגל הנוער בסיכון וליצור מפה עירונית של שטחים פתוחים לצורך פעילות הפגתית.
שאלה נוספת העולה במכתבה של אסנת לממונה ונוגעת לנושא אחר, היא: "בהתייחס לגודלה ולהרכבה הסיעתי של מועצת עיריית כפר-סבא דהיום, מה צריך להיות הרכבה של וועדת המשנה לתכנון ובנייה בכפר-סבא?".
גם לשאלה זאת, טוענת אסנת כי לא קיבלה כל התייחסות מהיועץ המשפטי ומעוזרת ראש העיר. שאלה נוספת שבה מבקשת אסנת לעסוק לעומקה, ולא קיבלה התייחסות עד לרגע זה, היא כשרות תהליך הדחתה מוועדת המשנה לתכנון ובניה – תהליך שלהבנתה, אינו היה תקין מבחינה חוקית ומנהלית.
במקביל, שלח אמש (ראשון) יו"ר האופוזיציה בכפר סבא יוסי סדבון, המייצג שבעה חברי מועצה, בקשה דחופה להתערבותו של הממונה על המחוז בעקבות תשובת ראש העיר כפר סבא רפי סער לבקשתו לפעול על פי החוק ולהשיב בכתב לפניות חברי המועצה בתוך 45 ימים (למעט חריגים). לדברי סדבון, תשובת ראש העיר לבקשתו, שבעיקרה נטען כי ראש העיר מקפיד על מענה מכובד גם לשאלות מורכבות, וכי בתקופת החירום בזמן הקורונה היה עיכוב טבעי במתן תשובות, לא סיפקו את סדבון שאמר כי "תשובה זו מקוממת ומזלזלת תוך שהוא (ראש העירייה א.א) סבור שהוא פועל באופן המכבד את חברי המועצה ואף מעבר לכך.
"ראש העיר אינו משיב לאף טענה שנטענה כלפיו ולדוגמאות על התעלמות ממענה לחברי המועצה", כתב סדבון, "פנייתי לממונה בבקשה להתערבותו ופעולתו לתיקון מצב בלתי נסבל שבו ראש העיר חורג מכללי מנהל תקין ובניגוד לחוק מונע מנבחרי ציבור לבצע את שליחותם כלפי הציבור שבחר בהם".
מעיריית כפר סבא נמסר: "עיריית כפר סבא פועלת על פי כללי המינהל התקין ובהתאם לחוק. בניגוד לנטען, כמענה לפנייתה של חברת מועצת העיר אסנת ספורטה מתאריך 28.01 בנושא תפקידה בוועדות עירוניות, קיבלה חברת המועצה מענה מפורט בתאריך 10.02 בנושא ייצוג בוועדות העירייה. בתאריך 13.02 פנתה חברת המועצה בנושא ליועץ המשפטי של העירייה וקיבלה מענה ראשוני בתאריך 16.02, ומענה מפורט יותר בתאריך 26.02. חברת המועצה פנתה ליועץ המשפטי שוב באתריך 03.03 וקיבלה מענה יום למחרת, בתאריך 04.03. על כן לא ברורות תלונותיה בדבר אי מענה או התעלמות מפניותיה".