ועדת הערר המחוזית קיבלה את עמדת מהנדסת העיר כפר סבא וערר שהוגש בנוגע להצבת מבנים יבילים של מעיין החינוך התורני, ואישרה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להמשיך בהליכי הוצאת ההיתרים הנדרשים להצבת המבנים שישמשו כיתות לימוד. ועדת הערר המחוזית סתרה את הטענות שהועלו כחלק מההתנגדות לאשר את הבקשה.
בית ספר עטרת חיים"בית ספר עטרת חיים"
בית ספר עטרת חיים"
(צילום: פרטי)
הדיון בוועדת הערר התקיים בהמשך להחלטה של מליאת הוועדה המקומית שלא לאשר את הצבת המבנים היבילים בשל טענות על עומסים תחבורתיים צפויים ושמירת השטחים הציבוריים בעיר.
בוועדת הערר נקבע כי מדובר בשטח שכבר מוקצה לבית הספר וכי לא נמצאו כל נתונים המלמדים על עומס תחבורתי צפוי המצדיק סירוב לבקשת ההיתר.
כזכור חמישה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים השנה התחוללה דרמה בישיבת ועדת תכנון ובניה ולא אושר היתר הבניה להצבת קרוואנים זמניים עבור תוספת כיתות לימוד לבית ספר עטרת חיים. מחזיקת תיק החינוך דאז אוסנת ספורטה וחברי סיעת מרצ הצביעו נגד מתן ההיתר, כמו גם חברי סיעות האופוזיציה.
הרקע לדרמה ולפילוג ההצבעה בקואליציה, הייתה בקשתו של חבר מועצת העיר, פנחס כהנא, להביא לדיון בוועדת המליאה את אישור הקצאת המבנים היבילים בשני בתי ספר בכפר סבא: עטרת חיים ובית הספר המנטסורי. התנגדות האופוזיציה להקצאה לבית הספר עטרת חיים הוסברה כנובעת משתי סיבות: הראשונה לדבריהם היא שרוב תלמידי בית ספר 'עטרת חיים' אינם תושבי כפר סבא (80 מתוך 380 תלמידים) והשניה, העומס התחבורתי על שכונת סביוני הכפר בה שוכן בית הספר.
עמותת בית הספר הגישה ערר על ההחלטה ובוועדה הוחלט כאמור לקבל אותו: "לאחר ששמענו את טענות הצדדים, עולה כי הבקשה להיתר תואמת את הוראות התוכניות המאושרות במקרקעין. לא מצאנו תימוכין תכנוניים מספקים בטענות בדבר קשיים תחבורתיים ו/או תכנוניים אחרים, המצדיקים דחייתה".
עוד קבעה הוועדה, כי "החלטת מליאת הוועדה המקומית מיום 26.08.2019 נתקבלה בניגוד להחלטת ועדת המשנה, אשר מצאה לאשרה, וכן בניגוד להמלצת מהנדסת העיר, אשר סברה אף היא כי אין מניעה תכנונית כלשהי מלהיעתר לבקשה. מעיון בפרוטוקול הדיון בפני מליאת הוועדה המקומית, כל שכן מהחומר אשר הוצג לפנינו במסגרת הערר, לא עולים נתונים המלמדים על עומס תחבורתי צפוי, המצדיק סירוב לבקשה להיתר, בוודאי לא בבקשה תואמת תוכנית, להקמת 5 כיתות לימוד נוספות בסך הכל, בתוככי קריית חינוך רחבת היקף קיימת... אין חולק כי הבקשה להיתר אינה מצויה בסטייה מהוראות התוכניות ולא הוצג בסיס ראייתי מינימלי לסברה לכאורה כי אישור הבקשה להיתר יוביל לקשיים תחבורתיים בסביבה".