סערה במערכת הפוליטית והחינוכית בכפר סבא בעקבות החלטתו של מנכ"ל העיריה איתי צחר שלא לשתף חבר ועד בכיר בדיון ועדת קורונה במערכת החינוך.
מנכ"ל העירייה איתי צחרמנכ"ל העירייה איתי צחר
מנכ"ל העירייה איתי צחר
(צילום: דוברות העירייה)
קראו גם >>
מדובר בהמשך להחלטה של מנכ"ל העירייה שלא לשתף חברת ועד נוספת מלפני מספר שבועות בכל הדיונים הנוגעים לממשק שבין מערכת החינוך בעיר לבין הנהגת ההורים.
בהודעה חריפה שהוציא אמש יו"ר הנהגת ההורים יובל קדוש הוא כתב: "הנהגת ההורים העירונית מזועזעת מהתנהלותו של מנכ"ל העירייה איתי צחר, כפי שבאה לידי ביטוי בישיבה שנערכה הערב בנושא משבר הקורונה במערכת החינוך.
"ההנהגה רואה בעין קשה את מדיניות מנכ"ל העיריה להדיר באופן משפיל ומגמתי חברים בהנהגה העירונית מישיבות בנושא הקורונה ומגנה בתוקף כל ניסיון לזרוע פירוד פנימי בין חבריה.
"חברי הנהגת ההורים העירונית נבחרו באופן דמוקרטי ע"י הורי העיר וככאלה יש להתייחס אליהם בכבוד הראוי. מרגע שזיהינו ניסיון של העירייה לבצע "הפרד ומשול" באמצעות מידור חלק מחברי ההנהגה מהישיבה הוחלט לצאת כאיש אחד מהישיבה ולא לשתף פעולה עם הפארסה הזו.
"הנהגת ההורים מעוניינת בקידום פתרונות יצירתיים לרווחת ילדינו בעת הזו - אך לא תעשה זאת במחיר של השתקה אנטי-דמוקרטית ופגיעה בשמם הטוב של חברי ההנהגה. עד כאן".
נודע כי עוד בטרם הישיבה הודיע צחר להנהגת ההורים כי לא ירשה לחבר ההנהגה להשתתף בדיון, ואלו הפעילו לחץ על ראש העירייה שיסכים. לדבריהם, ראש העירייה נענה לבקשה להשתתפותו של חבר הוועד, אך בפועל צחר החליט שלא להעלות את חבר הוועדה לדיון בזום. בעקבות כך, פרשו כעשרים חברי ההנהגה מהדיון.
מקורב מאוד לראש העירייה שניסה לתווך בין הצדדים עוד בטרם החל הדיון אמר לאחריהם דברים נוקבים: "ראש העירייה לא מבין ככל הנראה שהוא מנוהל על ידי המנכ"ל, גם אם זה לא כך בפועל, הרי שכך זה מצטייר, וחבל. ראש העירייה הוא בעל אופי ומזג נוח שיכול היה לשתף פעולה עם הנהגת ההורים, אך המנכ"ל מתווה קו נוקשה כלפי כל מי שלכאורה פוגע בו באופן אישי או מטיל ביקורת על תפקודו. זה לא תקין שפקיד בכיר ככל שיהיה, שאינו נבחר ציבור, יחליט בעניינים אלו הנוגעים במישרין לקשר עם הציבור".
באופוזיציה תקפו גם הם את האירוע: "ראש העירייה צריך לפטר מייד את מנכ"ל העירייה איתי צחר. לא ייתכן שמי שאינו נבחר ציבור יפעל להשתקה של חברים בהנהגת ההורים או בכלל של תושב או תושבת עיר. זה לא נתפס. מנכ"ל עירייה צריך לנהל את עובדי העירייה ולשמור על תפקוד תקין של העירייה ואגפיה תוך תיאום ביניהם. הוא לא מתווה מדיניות ובטח לא מנהל ממשק עם הציבור שלא על פי הנחיות ראש העיר".
מעיריית כפר סבא נמסר: "עיריית כפר סבא עוסקת בקידום החינוך בעיר, תוך השקעת מאמצים אדירים לניהול מערך החינוך בימי משבר הקורונה. הישיבה התנהלה עד תום לפי סדר יומה עם חלק מחברי ההנהגה. חבר הוועד שלא הוכנס לפגישה, ביקש להצטרף למרות שהודענו מראש, בצורה ברורה, פעם אחר פעם, שאינו מוזמן אליה. מדובר בניסיון לפרובוקציה ותו לא. אנו נמשיך לעסוק בקידום העיר וטובת התושבים".