הספר "והבארבריסט" הכי איני במזרח התיכון, החליט לנפוש קמעא ויצא לנופשון בהולנ, אמסטרד םלייתר דיוק, וכמובן לא ויתר על רובע החלונות האדומים ועל.. תספורת. .מ"בארבר".. מקצועי ואותנטי.. מה שנקרא ביזנס ופלז'ר
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)