מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בכפר סבא? לאחרונה כפר סבא עלתה לכותרות בכלל העיתונות הכלכלית.
על פי נתוני הלמ"ס כי כפר סבא הינה שיאנית השכר הממוצע לשנת 2018.

תוכנית כפר סבאתוכנית כפר סבא
כפר סבא
(הועדה המקומית לתכנון ובניה)

להלן פרסום הנתונים הסטטיסטיים מאתר הלמ"ס:

משקי בית ב-16 הערים הגדולות בישראל בשנת 2018.
הכנסה כספית והוצאה כספית למשק בית.
בשנת 2018 ההכנסה הכספית ברוטו לסך משקי הבית הייתה 21,063 ₪, ההכנסה הכספית נטו -17,276 ש"ח וההוצאה כספית 13,324 ₪.
ההכנסה הכספית נטו הגבוהה ביותר נמצאה בכפר סבא – 21,132 ₪, ונמוכה ביותר נמצאה בבת ים- 12,481 ש"ח.

שמאי מקרקעין בכפר סבא נדרש להתייחס לנתונים אלו, היות ולנתוני השכר יחס ישיר למחירי נכסי הנדל"ן.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין בכפר סבא על כלכלת נדל"ן?

חוקי הכלכלה הינם פשוטים ביותר. ככל שיש יותר קונים שמעוניינים בעסקה, כך מחירה של העסקה עולה.
כמו כן, אם לקונה יש יכולת כלכלית גבוהה יותר, הכנסתו הפנויה להשקעות גבוהה במתאם זהה בדרך כלל.
אחת הסיבות לעליית מחירי הנדל"ן ב - 15 השנים האחרונות הינה שינוי מוניטרי בריבית המשק.
לפני שנת 2014, הריבית במשק הייתה בגבולות 3.5%. המשכנתאות היו יקרות ורוכשים נטלו משכנתאות בסכומים נמוכים יחסית.
לדוגמא: עבור משכנתא של 700,000 ההחזר החודשי עמד על 5,500 ₪.
כיום הריבית הפריים במשק בסביבות 1.75% ועבור משכנתא של 700,000 ההחזר הינו כ - 3,500 ₪.
זאת אומרת, שמי שמעוניין למכור דירה יכול בלקש עבור דירתו סכום גבוה יותר מבעבר, היות והרוכש הפוטנציאלי יכול לקבל משכנתא גבוה יותר מבלי לפגוע בהכנסתו הפנויה.
על פי פרסומי הלמ"ס, היות ושכר העבודה בכפר סבא הינו גבוה, מחירי הנדל"ן יהיו גבוהים בהתאמה.
מה צריך לדעת שמאי מקרקעין בכפר סבא על התחדשות עירונית ותכניות בניין עיר?
כיום, מופקדת במשרדי הוועדה תכנית מתאר כוללנית לכפר סבא, תכנית כס/2035.
התכנית מגדילה את הצפיפות בעיר ומוסיפה אלפי יחידות הדיור.
במרכז העיר התכנית מוסיפה של 2,340 יחידות דיור.
בדרום מזרח העיר התכנית מוסיפה של 2,500 יחידות דיור
בצפון מזרח העיר התכנית מוסיפה של 3,340 יחידות דיור.
בדרום מערב העיר התכנית מוסיפה של 500 יחידות דיור ו - 58,500 מ"ר מסחר.
בצפון מערב העיר התכנית מוסיפה 1,880 יחידות דיור ו - 53,000 מ"ר מסחר.
בצפון בן יהודה התכנית מוסיפה 5,405 יחידות דיור ו - 75,000 מ"ר מסחר.
שמאי מקרקעין בכפר סבא נדרש להכרות מעמיקה בהוראות התכנית והבנה מעמיקה לכמות זכויות הבנייה והצפיפות ביחידות הדיור ומ"ר מסחר שהתכנית מוסיפה לכל מגרש.
התכנית מחלקת את כפר סבא ל – 6 מתחמי תכנון. לכל מתחם תכנון הוראות שונות.
התוכנית טרם הופקדה. יחד עם זאת, שמאי מקרקעין בכפר סבא נדרש לגלם את הפוטנציאל בתכנוני שהתכנית מייעדת למקרקעין ב - 6 מתחמי התכנון.

כפר סבאכפר סבא
תוכנית כפר סבא
(באדיבות נת"ע)

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין בכפר סבא על קווי המטרו?

לקווי המטרו השפעה חיובית על שווי המקרקעין הסביבה.
ברוב המקרים, אף אם מערכת המטרו גורמת לצפיפות, רעש ומטרד, עדיין, מחירי המקרקעין בסביבתה גבוהים.
וזאת, בשל הנגישות לכלל ערי ומרכזי העיר (מיקרו מטרופולינים) בסביבה
שמאי מקרקעין בכפר סבא צריך לשלוט ברזי התכנית ולדעת לצפות את ההשפעה הצפויה על שווי נכסי המקרקעין הנמצאים בתוואי התכנית וקווי המטרו.
על פי תרשים הקן מאתר נת"ע, נראה כי קו המטרו יחצה את כפר סבא ברחוב ויצמן.
שמאי מקרקעין בכפר סבא שנדרש להעריך שווי דירה, בית פרטי, חנות או מגרש בכפר סבא צריך להתייחס לכמה משתנים ביחד.
השמאי נדרש לתת שווי פוטנציאליים למכלול התכניות העירוניות וצירי התחבורה העתידיים.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין בכפר סבא על מיסוי מקרקעין?

מיסוי מקרקעין הינו מורכב במיוחד בתחום שמאות המקרקעין בכלל. קיים הבדל מהותי בין שמאי מקרקעין אחד לרעהו. קיימים שמאים שאינם בקיאים בכלל הוראות מיסוי המקרקעין.
בכפר סבא, בעיקר בבתים צמודי קרקע ובנכסים עסקיים, קיימת סבירות לתשלום מס שבח והיטל השבחה במועד ביצוע העסקה.
טרם ביצוע עסקה במקרקעין יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין בכפר סבא המתמחה במיסוי מקרקעין.
שמאי מקרקעין מומחה בכפר סבא ידע לנתח עבורך את כלל זכויות הבנייה מכח מכלול התכניות העירוניות ולחשב את המס הצפוי.
במידה ואתם מבצעים עסקה בנכס מקרקעין, שמאי מקרקעין בכפר סבא יידע לבדוק עבורכם את הבינוי המותר במקרקעין ולאמוד לכם את הסכום המס הצפוי.
כמו כן, שמאי מקרקעין יידע להזהיר אתכם מביצוע עסקאות מנכסים אשר בהם אי תקינות רישום משפטית או חריגות בנייה.
רישום משפטי לא תקין ו/או חריגות בנייה יכולות להקשות על קבלת משכנתא לצורך מימון העסקה או לצורך קבלת אישור לטאבו להעברת זכויות במכירת הנכס.
במשרדנו פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.
למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין וניצול זכויות בנייה. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.
טלפון: 2698*
המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך.