אלו היו בחירות שהסעירו את כל כפר סבא. בחירות בהן סקטורים מסוימים נתפסו כמצודדים בצד אחד, בעוד הצד השני היה בגדר פרסונה נון ווטה. עכשיו, קצת יותר מיממה לאחר שנספרו כל הקולות, אנו עדים לפערים הברורים בנתוני ההצבעה והיכן היו בדיוק ממוקמות הקלפיות שהכריעו את ההתמודדות לראשות העירייה.
שוות בחירות (מימין לשמאל): יולי גת (מנהלת מטה סער), עדי לוי סקופ ומירית שקד ברק | צילום: פרטישוות בחירות (מימין לשמאל): יולי גת (מנהלת מטה סער), עדי לוי סקופ ומירית שקד ברק | צילום: פרטי
שוות בחירות (מימין לשמאל): יולי גת (מנהלת מטה סער), עדי לוי סקופ ומירית שקד ברק | צילום: פרטי
(שוות בחירות (מימין לשמאל): יולי גת (מנהלת מטה סער), עדי לוי סקופ ומירית שקד ברק | צילום: פרטי)
כזכור, כשהבין המועמד יוסי סדבון שהפסיד הוא אמר: "להערכתי ההצבעה בשיכון עליה הכריעה את הבחירות האלה". סדבון ידע על מה הוא מדבר ההפרש בשיכון עליה היה שווה 3.4 אחוזים לטובת סער בבחירות שהוכרעו על קצת פחות מ-7 אחוזים. אלא שעליה לא הייתה השותפה היחידה בחגיגה. כך למשל ביוספטל/קפלן הפער היה שווה כמעט 4 אחוזים מלאים עבור סער.
אז איפה בכל זאת ניצח סדבון? השכונות הירוקות היו שוות כמעט אחוז שלם לטובתו, אבל בשאר המקומות המשמעותיים אלו היו בחירות צמודות – צמודות מאוד. ולהלן התוצאות המלאות:
הבחירות לפי שכונות (באחוזים):
אלי כהן – רפי סער 2.14%, יוסי סדבון 1.14%.
גאולים – ר.ס. (רפי סער) 1.88%, י.ס. (יוסי סדבון) 1.90%.
האוניברסיטה – ר.ס. 1.48%, י.ס. 1.30%.
הדרים – ר.ס. 0.67%, י.ס. 1.01%.
ותיקים – ר.ס. 0.32%, י.ס. 0.66%.
יוספטל/קפלן – ר.ס. 7.43%, י.ס. 3.48%.
ירוקה – ר.ס. 5.11%, י.ס. 6.02%.
מרכז – ר.ס. 29.31%, י.ס. 29.15%.
סביוני הכפר - ר.ס. 1.10%, י.ס. 1.79%.
עליה – ר.ס. 3.77%, י.ס. 0.37%.
ובסך הכל: ר.סער 53.20%, י.סדבון 46.80%.
לגבי אחוזי ההצבעה: עליה מובילה עם 58.63 אחוזים, ותיקים 54.29 סביוני הכפר 52.95, גאולים 51.64, הדרים 48.09, ירוקה 46.92, האוניברסיטה 46.17, אלי כהן 45.16, יוספטל/קפלן 44.22, מרכז 44.12.