אמש, או שמא אמשו, הודיע ניצב בדימוס יוסי סדבון על כשלון המו"מ הקואליציוני, השני במספר, שהתנהל בשבועות האחרונים בין סיעתו ("כפר סבא בראש") לבין ראש העירייה רפי סער. סער פנה לסדבון, בשנית, וביקש לבחון את האפשרות ("בחינת אפשרויות" היא מנטרה חביבה על סער) לשילובו של הלה ושלושת מנדטיו בקואליציה שהקדיחה את תבשילה עוד בטרם עלתה על האש.
צילומים: פרטיצילומים: פרטי
צילומים: פרטי
(צילומים: פרטי)
סער פנה לסדבון בנפש חפצה ובידיים פתוחות. סדבון הביט בנפש ואז בידיים. הן לא נשאו דבר, הן היו פתוחות כאמור. הוא סירב בנימוס ביורקרטי של ניצב בדימוס. היינו, כמה ימים להשיב תשובה שאותה הוא ידע ברגע הראשון.
משפט לוואי
את סירובו של סדבון ניתן להבין. מה הייתה המחשבה שעמדה בבסיס הפניה של סער לפנות, פחות או יותר, עם אותה הצעה שהציע בפעם הראשונה קשה לאבחן. לעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה, איינשטיין כבר אמר מה הוא חושב על כך, אבל מה חשב סער, או יותר נכון מה הניע אותו לכך, זאת כנראה החדשה היוצאת מהפנייה לסדבון, סירובו וחוזר חלילה.
הקואליציה של סער, שהורתה בחטא ולידתה בפגיה, לא התפתחה כצפוי. המילה "צפוי" בהקשר זה בעייתית במקצת. שכן, כל מי שעיניו צופיה הבין שהקואליציה הזו לא תתפתח לשום מקום. תאריך התפוגה התנוסס בערב הכרזתה. אמנם, כל קואליציה תהא אשר תהא, תאריך תפוגה בצידה. התפוגה ידועה, התאריך פחות. יש קואליציה עם תפוגה של קוטג' ויש עם קופסת שימורים. בכפר סבא אוכלים אורגני ובריא, לא שימורים.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
למעשה, ובזה התבדו פרשני העיתים, כולל כותב שורות אלו, לא הייתה לקואליציה הזו היתכנות מלכתחילה. מי שטרף את הקלפים והעמיד את הקואליציה הזו על נס ומופת היה באופן אירוני יו"ר מר"צ עילאי הרסגור, שנסים ומופתים רחוקים ממנו. רשימה של ארבעה מנדטים, שהיא, וזה העיקר, שוברת שיוויון, כלומר עליה תקום או תיפול קואליציה, לא נכנסת אליה כסרח עודף, בשום מקרה ובשום אופן. לא צריך להיות ליברמן, דרעי או אפילו זנדברג להבין זאת, צריך להיות פוליטיקאי מן המניין.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
הרסגור היה צריך לדרוש סגנות ומ"מ כתנאי ראשון, ואם היה נועז גם רוטציה. במקום זה הוא נכנס עם תפקיד סגנות לחצי קדנציה, תחומי אחריות שבהם הוא פועל (ובהצלחה יש לציין) והבטחה לשיתוף פעולה. שכמו כל הבטחה מעין זו, יש בה בעיקר שיתוף פעולה בהכרח איך לא צריך לשתף פעולה.
שם עצם
הרסגור יודע זאת, גם עו"ד יובל לוי שנכנס לקואליציה עם הבטחה להתמנות ליו"ר מפעל המים ולמ"מ ועדת המשנה לתכנון ובניה. את האחרון הוא לא קיבל, ואת הראשון הוא יכול לחלום לקבל. עם כניסתו לקואליציה רכש לוי ציפה מכותנה למיטה זוגית (גם למיטה וחצי על כל מקרה) וגילה מיטת נוער. לוי חד אבחנה (תרתי משמע: גם חד מלשון חדות, וגם חד מימדי באבחוניו). אצלו כל דיאגנוזה פוליטית מסתיימת בפרוגנוזה של מות החולה.
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
אבל לוי לא מתאבד. הוא חבר להרסגור כדי להוות משקל - 6 מנדטים שעליהם עומדת הקואליציה אמורים להפיל על ארבע כל ראש עירייה, בתיאוריה. הבעיה עם תיאוריות שהן לא תמיד לוקחות בחשבון "ברבורים שחורים". הרסגור, על כל לבנבנותו, ברבור שחור הוא (גם במובן הטוב של המושג). כל משוואה שהוא משמש בה נעלם לא ניתנת אריתמטית ומתמטית לפתרון. אם לוי מסתמך שביום כי יבוא הרסגור יפרוש מהקואליציה טרם המועד אשר הוא קבע, משגה בידו. הרסגור לא יפרוש, שוב עם כל ההסתייגויות הנלוות, מהקואליציה. לא עכשיו. לא בגלל סגירת גנים, פעילות חב"ד בבתי ספר, שיתוף פעולה לקוי ועל אחת כמה וכמה לא בגלל לוי. כבודו של לוי, יאמר הרסגור, במקומו מונח. שם - במקומו - יהא מונח.
סער ראה את הקולות ושמע את המבטים. יש לו תכונות חושיות לא קלאסיות לסער. הוא חשש שמתרקמת מזימה, אחשדרפניו הראו לו את הרקמה. זה היה הרקע לפניה לסדבון. היא אכן הייתה בחפץ לב שאין למעלה ממנו. ואז הוא נערך להביא דורון ותשורה. המזווה היה ריק. גם הרזרבי. הוא יכול היה כמובן לבוא לסגן לעתיד, ולמשנה בהווה, אורן כהן על מנדטו הערירי, ולומר לו באריק שרונית: "נכון, הבטחתי ואז ראיתי מצד ימין עוד שלוש אצבעות". הוא לא עשה זאת ונימוקיו עימו. מה גם שחזקה על אורן כהן שאין טייטל שיוצע לו, או יומצא עבורו, שהוא לא יעוט עליו כמוצא שלל רב.
שם תואר
רק בשבוע האחרון התבשרנו שכהן מונה ליו"ר הקואליציה. שם יפה לתפקיד לא קיים. מילא לא קיים, גם לא נדרש ולא נצרך אשר אין בו, הפוך בו והפוך, דבר מלבד הוא עצמו - טייטל. אומנם המינוח המושאל קיים בישראל (ובמקומות נוספים בעולם בורסיות שונות בכמה סגנונות ממשל) ועיקרו - תיווך בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת. קרי בישראל - בין הכנסת לבין הממשלה. אך רשות מקומית היא לא רשות מחוקקת ולא רשות מבצעת. היא יחידה ניהולית מקומית הנבחרת על ידי הציבור ומסתייעת בתקציבים ממשלתיים, כפופה לחוקי המדינה ולפיקוח מטעם כל שלוש הרשויות בישראל (המחוקקת, המבצעת והשופטת).
צילום: פרטיצילום: פרטי
צילום: פרטי
(צילום: פרטי)
אז מה תפקידו של יו"ר קואליציה ברשות מקומית? בעירייה מסבירים, עכשיו קראו היטב ושננו, כי "כהן אמור לרכז בקשות ותיאומים בין פורום הסגנים וראש העיריה לבין חברי הקואליציה". נחזור, והפעם בלי מייבש כביסה: יו"ר הקואליציה אמור לתאם בין הקואליציה ל..קואליציה. שזה בסאב-טקסטית אומר דבר מאוד פשוט: הקואליציה לא מתפקדת. אם מישהו נדרש לראיה שאין למעלה ממנה לכך שהקואליציה עומדת על כרעי ציפור סיס חיגרת הוא קיבל את זה כטייטל שחור על גבי לבן בכרטיס ביקור של אורן כהן.