חגיגות הגאווה בחדרה בשנים קודמות (צילום: לירן טטרו)חגיגות הגאווה בחדרה בשנים קודמות (צילום: לירן טטרו)
חגיגות הגאווה בחדרה בשנים קודמות (צילום: לירן טטרו)
(חגיגות הגאווה בחדרה בשנים קודמות (צילום: לירן טטרו))
בחודשים האחרונים נמצא נוער כפר סבא במאמצי תכנון ותיאום מול המשטרה לקראת למצעד הגאווה הראשון בכפר-סבא שיחול בקרוב ב-1 ליוני.
גם קיום המצעד, וגם המתווה המדוייק שבו הוא יתקיים - נקבע בפגישות ובתיאומים רבים מול המשטרה. כך שמבחינת המועד, המסלול, והמיקום – נמצא הנוער בתיאום ובשיתוף פעולה מלא מול המשטרה.
כחלק מזה, מתווה ואורךהמצעד שונה כמה וכמה פעמים, על-מנת להקל את עבודת המשטרה, וכדי לאפשר לצועדים לצעוד בביטחון ובגאווה.
"המשטרה מבחינתה מציבה דרישות אבטחה מחמירות למצעד", טוענים בני הנוער, מארגני המצעד. "אבל הם מבקשים שאנחנו נממן את זה. למעשה, במקום שהמשטרה תגן על חופש ההפגנה, התהלוכה וההתכנסות של קהילה כמו שלנו, יוצא שהמשטרה מעניקה פרס למאיימים ולבריונים, בכך שהיא משיתה עלינו את מחיר ההגנה על שלומינו".
המצעד משמש כמחאה לשוויון בזכויות", מוסיפים אותם בני הנוער. "לסובלנות ולשוויון ביחס - אך קודם כל כמחאה למען ביטחונם של אנשי הקהילה והנוער הגאה במרחב הציבורי. אם המשטרה לא תישא בעלויות אבטחת המצעד, עלויות שהיא היחידה שקובעת, והיא מחויבת לשאת בהן על פי חוק, זה יחרוץ את דינו של המצעד, ולא יתקיים מצעד גאווה וסובלנות בכפר-סבא".
עוד טוענים בני הנוער כי "זוהי סתימת פיות של קהילה שבאה להפגין ולעמוד על זכויותיה. אנחנו חייבים להרגיש בטוחים ובטוחות לצעוד בעיר. אבל אנחנו לא מוכנים שהביטחון הזה יהיה רק למי שיש לו את הכסף לכך, או למי שהמשטרה מעריכה שהוא בפחות סיכון לפגיעה. זכותנו לצעוד בכפר סבא, למען הקהילה הגאה בעיר וביטחון התושבים".
ממשטרת ישראל נמסר כי "התנאים שנקבעו לקיום האירוע הם הכרחיים לקיומו, כפי שנדרש באירועים אחרים מסוג זה. התנאים נועדו לאבטחת המצעד ולשמירת הסדר הציבורי, תוך פגיעה מינימאלית במרקם החיים של תושבי העיר. השתת עלויות המצעד הינה בדומה לאירועים אחרים, על מארגניו שכן לא מצפים ממשלם המיסים לממן כל עלות של הפקות מצעדים הגם שמטרותיהם ראויות.תפקידה של המשטרה הינה לאזן בין מתן האפשרות לקיומם של מצעדים, תהלוכות, הופעות וכו' ברשות הרבים לבין דאגה לשלום הציבור ובטחונו. למען הסר ספק, עלות שכר השוטרים לא חלה על המארגנים, אלא עלות הקמת הגדרות בלבד, כפי שמצופה ומתחייב ממארגני אירועים מסוג זה. "משטרת ישראל מחוייבת לביטחונו של הציבור והיא תמצה את כל האמצעים הנדרשים בכדי להבטיח את מהלכו התקין של האירוע ואת בטחונם של המשתתפים, תוך סיוע לקיומו של האירוע והוצאתו אל הפועל".